Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΚΑΠΕ: Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση προγραμμάτων

ΚΑΠΕ: Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση προγραμμάτων

KAPE

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί.

Πρόκειται για τα έργα:

– Integrated Research Programme on Wind Energy – IRPWIND, όπου θα προσληφθεί ένας-μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση).

– Advanced Aerodynamic Tools for Large Rotors – AVATAR,  όπου θα προσληφθεί ένας-μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους.

Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον ∆ΟΑΤΑΠ.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 9η/3/2016 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 23/3/2016 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

 

Πηγή: energypress.gr

RELATED ARTICLES