Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΚαταργούνται οι εγγυημένες τιμές για τις AΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Καταργούνται οι εγγυημένες τιμές για τις AΠΕ και ΣΗΘΥΑ

APE
Το νέο σύστημα υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αποσκοπεί, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή από τη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το νέο σύστημα καταργεί τις εγγυημένες τιμές απορρόφησης της “πράσινης” ενέργειας που ισχύουν σήμερα, για τις νέες μονάδες (δεν αλλάζει δηλαδή το καθεστώς για τις υφιστάμενες). Οι νέες μονάδες ΑΠΕ θα αποζημιώνονται με βάση την τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας συν μια προσαύξηση που θα είναι εγγυημένη και θα κυμαίνεται ανάλογα με τα δεδομένα της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται εύλογη απόδοση των επενδύσεων.

Βασική καινοτομία του νέου συστήματος είναι επίσης η εισαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση των ενισχύσεων που θα ξεκινήσει πιλοτικά από εφέτος (για τουλάχιστον το 5% της εκτιμώμενης νέας εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ) και θα επεκταθεί σταδιακά από το 2017.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία υπάρχουν ήδη σε λειτουργία σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 5.000 MW, που αντιστοιχούν σε μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από 22%1, ενώ σημαντικός αριθμός έργων διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαφορετικά επίπεδα αδειοδοτικής ωριμότητας.
Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του ενεργειακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την επίτευξη, με το βέλτιστο οικονομικά τρόπο, των ενεργειακών στόχων του 2020 εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να εγκατασταθούν επιπλέον περίπου 2.200 έως 2700 MW νέων έργων ΑΠΕ.
Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως την  14/3/2016 και ώρα 14:00.
Πηγή:ered.gr
RELATED ARTICLES