Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΚαταργούνται πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής – Με ευθύνη του μελετητή μέχρι...

Καταργούνται πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής – Με ευθύνη του μελετητή μέχρι 12 διαμερίσματα στην Κύπρο

Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ολοκληρωθεί πριν την 1η Ιουλίου η απλοποίηση του συστήματος ελέγχου της ανάπτυξης, μέσω δέσμης 22 μέτρων που συμφωνήθηκαν με το ΕΤΕΚ.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυπική και δεν αφορά απλώς ένα στοίχημα του υπουργείου Εσωτερικών, λαμβανομένου υπόψιν πως από τον Ιούλιο παίρνει σάρκα και οστά η πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων και  των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης οι οποίοι θα χειρίζονται και όλες τις αιτήσεις που αφορούν στη στέγασή των πολιτών και γενικά κτήρια και υποδομές, που έμμεσα ή άμεσα επηρεάζουν τη ζωή και τις ανέσεις των πολιτών.

Κορυφαίο όλων των μέτρων θεωρείται η κατάργηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις και συγκεκριμένα για οικίες και πολυκατοικίες μέχρι 12 διαμερίσματα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι επί σειρά ετών η έκδοση ακόμη και απλών αδειών απαιτούσε μήνες ή και χρόνια. Στην πορεία οι διαδικασίες απλοποιήθηκαν αλλά εξακολουθούσαν να παρατηρούνται καθυστερήσεις οι οποίες στερούσαν από τους πολίτες τη δυνατότητα να αρχίσουν εγκαίρως την ανέγερση των οικοδομών τους, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν από πλευράς κόστους και ταλαιπωρίας.

Τι σημαίνουν, όμως, γενικότερα για τον πολίτη τα 22 μέτρα, κάποια εκ των οποίων δρομολογήθηκαν ήδη; Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος θεωρεί τη συγκεκριμένη δέσμη ως τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη αναδιοργάνωση της πολεοδομικής αδειοδότησης, με δήλωση του στο Philenews εκτιμά ότι: «Οι δρομολογηθείσες δράσεις θα απαμβλύνουν σε σημαντικό βαθμό το μεγάλο πρόβλημα των καθυστερήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο αποτελεί βαρίδι για τις αναπτύξεις. Ιδιαίτερα με την κατάργηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για τις μικρές αναπτύξεις και τη μεγαλύτερη εμπλοκή των ιδιωτών μελετητών, επισπεύδεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης, αφού ο κάθε πολίτης θα μπορεί να προχωρά με τα δικά του χρονοδιαγράμματα».

Εξίσου ουσιαστική αλλαγή είναι, κατά τον υπουργό, η ψηφιοποίηση της υποβολής και της εξέτασης των πολεοδομικών αιτήσεων μέσω του Συστήματος «Ιππόδαμος». Με την πλήρη ανάπτυξή του, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως οδηγείται στην ψηφιακή εποχή προς όφελος της κοινωνίας, προσθέτει ο υπουργός.

Όμως, για να φτάσουμε από τις διακηρύξεις στην υλοποίηση των πιο πάνω πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην ώρα τους, με τους εμπλεκόμενους να διεκπεραιώνουν ο κάθε ένας το μέρος των δράσεων που του αναλογούν.

Σημαντική αλλαγή στη διαδικασία αδειοδότησης, που αναμένεται να περιορίσει τις καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων, είναι η εκ των προτέρων διενέργεια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων με υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η ΑΗΚ, το Τμήμα Δημοσίων Έργων).

Η τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, διότι σε πολλές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της εξέτασης μιας αίτησης οφείλονταν στην κατάθεση αιτήσεων με ελλείψεις και στην καθυστέρηση προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων από πλευράς αιτητών. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος» οι σχετικές διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων από την Πολεοδομική Αρχή.

Πρόσληψη προσωπικού

Ένας άλλος σημαντικός λόγος πρόκλησης καθυστερήσεων στην έκδοση πολεοδομικών αδειών αποτελούσε και η υποστελέχωση των Πολεοδομικών Αρχών. Έχοντας εντοπίσει το πρόβλημα, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές, προχώρησε στην πρόσληψη 105 ατόμων τα οποία κατόπιν κατάρτισης θα στελεχώσουν, σε τελικό στάδιο τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Μέχρι τις 30 Ιονίου οι προσληφθέντες θα διεκπεραιώσουν αριθμό αιτήσεων που εκκρεμούν στους υφιστάμενους Δήμους. Τα πρώτα 35 άτομα θα αναλάβουν καθήκοντα στις 15 Ιανουαρίου.

Κάθε χωριό κι ο νόμος του

Παράλληλα, διαφάνηκε ότι οι εκάστοτε πολεοδομικές και οικοδομικές Αρχές εφάρμοζαν διαφορετικές πρακτικές κατά την εξέταση αιτήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίνουσες διαδικασίες ανά περίπτωση, ανομοιομορφία και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκαλούσαν καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης. Για να τερματιστούν οι πρακτικές που αδικαιολόγητα επέφεραν καθυστερήσεις, ομάδα εργασίας των αρμόδιων Τμημάτων και του ΕΤΕΚ βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης προτύπου/εγχειριδίου εξέτασης αιτήσεων, το οποίο θα τηρείται από όλους τους ΕΟΑ.

Όχι αιτήσεις κουτουρού

Από την 1/1/2024, για την υποβολή πολεοδομικής αίτησης για οποιαδήποτε άδεια απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση και κατάθεση με την αίτηση πιστοποιητικού εξωτερικής οριοθέτησης, σύμφωνα με τις ενέργειες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Το μέτρο αποσκοπεί στην ορθή υποβολή αιτήσεων, στη βάση επί εδάφους δεδομένων. Επιπρόσθετα, συχνά η υποβολή αίτησης χωρίς να είναι γνωστές οι δεσμεύσεις (διεύρυνση οδών, διάνοιξη νέου οδικού δικτύου, παραχώρηση δημόσιου χώρου πρασίνου), προκαλούσε καθυστερήσεις και δυσχέραινε την εξέταση της πολεοδομικής αίτησης. Για επίλυση του προβλήματος, από 1/1/2024, γίνονται δεκτές αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη τεμαχίων μόνο μετά από εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας οικοπεδοποίησης.

Κατάργηση πολεοδομικής άδειας

Κορωνίδα των 22 μέτρων που προωθούνται για απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης της ανάπτυξης, αποτελεί η κατάργηση της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις (οικίες και πολυκατοικίες μέχρι 12 διαμερίσματα). Η ανάληψη της ευθύνης ορθότητας της πληρότητας της μελέτης μετατίθεται στον Αρχιτέκτονα/Πολιτικό Μηχανικό. Η προωθούμενη ρύθμιση, συνδυαστικά με τα υπόλοιπα μέτρα πιο πάνω, θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την εισαγωγή πιο ευέλικτου πλαισίου αδειοδότησης, μειώνοντας τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΕΟΑ.

Βάρος στον έλεγχο επιτόπου

Πρόκειται για μια σημαντική τομή που εισάγεται στην προσπάθεια για επανασχεδιασμό των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης, που αναμένεται ότι θα διευκολύνει τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον επιτόπιο έλεγχο της οικοδομικής ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τον ρόλο των Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών και επιταχύνοντας την ανάπτυξη. Για την εφαρμογή του μέτρου, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στο τελικό στάδιο κατάρτισης νομοσχεδίου για να υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

philenews.gr

RELATED ARTICLES