Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΗ κρίση στα ακίνητα «έφαγε» τα επαγγέλματα

Η κρίση στα ακίνητα «έφαγε» τα επαγγέλματα

eng7

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την πορεία 20 επαγγελμάτων, για το πόσο «άνοιξαν» αλλά και για τη ζημιά που υπέστησαν λόγω της κρίσης.

Μεταξύ των επαγγελμάτων αυτών και ορισμένα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία και την οικοδομή. Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΕΠΕ εξετάζοντας την προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των επαγγελμάτων για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 2008-2012, οι νομικές υπηρεσίες παρουσίασαν αύξηση κατά 31,9%, ενώ οι δραστηριότητες αγοράς ακινήτων κατέγραψαν συνεχή αύξηση μέχρι το 2011 (110%) και μείωση κατά 21,7% το 2012. Η μείωση στις υπόλοιπες κατηγορίες κυμάνθηκε από -16,6% (ταξί) έως -62,1% (δραστηριότητες σχετικές με την απασχόληση). Το ίδιο αρνητικές είναι οι εξελίξεις για τις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων (-21,7%) κατά την περίοδο 2010-2012, αλλά θετικές εμφανίζονται οι εξελίξεις για τις δραστηριότητες των μηχανικών (1,4%), το λιανικό εμπόριο εφημερίδων (42,4%), τους μεσίτες (88,8%) και τη διακίνηση φορτίων (109,6%).

Ανάλογες είναι οι εξελίξεις στον κύκλο εργασιών, ο οποίος το 2012 σε σχέση με το 2008 εμφανίζεται μειωμένος κατά 43,8% για το σύνολο των επαγγελματικών, επιστημονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, κατά 53,9% για τις δραστηριότητες σχετικές με την απασχόληση, κατά 44,1% για τις υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών ελέγχων, κατά 24,6% για τις λογιστικές δραστηριότητες και κατά 18,6% για τα ταξί, ενώ εμφανίζεται αυξημένος κατά 36,7% για τις δραστηριότητες αγοράς ακινήτων και κατά 34,9% για τις νομικές υπηρεσίες.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες μόνο η διακίνηση φορτίων παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά το 2012 σε σχέση με το 2010 (49%), ενώ σημείωσαν μείωση οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων (-23,5%), οι μεσίτες (-24,8%), οι δραστηριότητες μηχανικών (-24,9%) και το λιανικό εμπόριο εφημερίδων (-27,0%).

Οι δραστηριότητες οι σχετικές με την απασχόληση παρουσίασαν μείωση του αριθμού επιχειρήσεων κατά 75,6%, οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών ελέγχων κατά 8%, οι νομικές υπηρεσίες κατά 7,1%, οι λογιστικές δραστηριότητες κατά 4,7%, ενώ οι δραστηριότητες αγοράς ακινήτων κατά 3,3%. Το ίδιο αρνητικές είναι οι εξελίξεις κατά την περίοδο 2010-2012 για τις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων (-15,0%), τους μεσίτες (-2,3%), το λιανικό εμπόριο εφημερίδων (-2,0%) και τη διακίνηση φορτίων (-1,0%), αλλά θετικές εμφανίζονται οι εξελίξεις για τις δραστηριότητες των μηχανικών (3,9%).

Την ίδια πορεία ακολουθούν και οι εξελίξεις στον αριθμό των απασχολουμένων, ο οποίος το 2012 σε σχέση με το 2008 εμφανίζεται μειωμένος κατά 11,9% για το σύνολο των επαγγελματικών, επιστημονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, ενώ οι μειώσεις στις επιμέρους κατηγορίες κυμαίνονται από 1,2% (νομικές υπηρεσίες) έως 75% (δραστηριότητες σχετικές με την απασχόληση). Από τις υπόλοιπες κατηγορίες, η διακίνηση φορτίων και οι δραστηριότητες μηχανικών παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των απασχολουμένων το 2012 σε σχέση με το 2010 (18,5% και 5,0%, αντίστοιχα), ενώ σημείωσαν μείωση οι μεσίτες (-25,7%), οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων (-23,3%) και το λιανικό εμπόριο .

 

ered.gr

RELATED ARTICLES