Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΚτηματολόγιο: 34 προσφορές για 5 συμβάσεις

Κτηματολόγιο: 34 προσφορές για 5 συμβάσεις

ktim4

Συνολικά 34 προσφορές από αντίστοιχο αριθμό υποψήφιων ανάδοχων κατατέθηκαν για τις πέντε συμβάσεις του διαγωνισμού EPAN-1 και αφορούν στην προσαρμογή κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων σε τρεις περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ, ο αριθμός των προσφορών ανά σύμβαση κυμαίνεται από 3 έως 11 και αφορά στη βελτίωση της ακρίβειας των κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κτηματογραφημένες περιοχές των Νομών Λέσβου, Χίου και Λευκάδας χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες – σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του Κτηματολογίου.

Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός, την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και από εκείνη τη στιγμή, τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών όσο και οι διαγωνιζόμενοι αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των φακέλων αυτών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων.

Τελευταία παράταση
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΚΧΑ, δίδεται τελευταία παράταση έως 1η Αυγούστου 2016 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτερικού, για τους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες των Καλλικρατικών Δήμων Ελασσόνας, Τεμπών και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική βάσει νόμου, άλλως επέρχονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο.

Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της τελευταίας παράτασης, δηλ. έως την 1η Αυγούστου, για να υποβάλουν τη δήλωσή τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

imerisia.gr

RELATED ARTICLES