Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΚτηματολόγιο: Διορθώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων

Κτηματολόγιο: Διορθώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων

Τη δυνατότητα με λίγα… κλικ πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και ατελώς τις αιτήσεις εξωδικαστικών διορθώσεων αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά γραφεία δίνει από χθες το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αφορά σε διορθώσεις που το δικαίωμα το οποίο καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή επιβαρυνθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών και το σχετικό έγγραφο είχε εγγραφεί στα βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου.

Μεταφορά

Oπως επισημαίνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τον τρόπο αυτόν μεταφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία μεταξύ άλλων και οι εγγεγραμμένες πράξεις στο υποθηκοφυλακείο που αφορούν στη μεταβίβαση του δικαιώματος της κυριότητας σε χρόνο προγενέστερο των αρχικών εγγραφών και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα που υφίστανται στα βιβλία των υποθηκοφυλακείων, αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πολίτης αγόρασε ένα ακίνητο, το μετέγραψε (σ.σ.: νομικός όρος: καταχωρίζω σε ειδικό βιβλίο του υποθηκοφυλακείου επελθούσα αλλαγή της κυριότητας ακινήτου κτήματος) κανονικά στο υποθηκοφυλακείο, ωστόσο στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου φαίνεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, τώρα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ατελώς προκειμένου να το τροποποιήσει.

Ποιους αφορά

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε πολίτες όσο και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, αφορά τις πράξεις που διαθέτουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής και είναι διαθέσιμη μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr και το gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για άλλη μία υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου που παρέχεται ψηφιακά, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον όγκο των διά ζώσης συναλλαγών και το χρόνο αναμονής, διευκολύνοντας τους πολίτες και επαγγελματίες. Ολες οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, πλην αυτών που αφορούν σε διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων, διατίθενται πλέον ψηφιακά.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 2664/1998, επιλέγουν και συμπληρώνουν σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν:

* Τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση.

* Τα στοιχεία του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος για το οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης.

* Τα στοιχεία της εγγραπτέας πράξης και του εγγράφου που αυτή περιέχεται.

* Τα στοιχεία μεταγραφής στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.

* Τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του προσαρτώμενου στην εγγραπτέα πράξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.

Δικαιολογητικά

Στη συνέχεια, ο αιτών επισυνάπτει το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, την περίληψη, το πιστοποιητικό μεταγραφής, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και τα προβλεπόμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ψηφιακού φακέλου, ο ενδιαφερόμενος τον υποβάλει και λαμβάνει μήνυμα από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το Υποκατάστημα για τον αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τεχνικό σφάλμα κατά τη ροή της ηλεκτρονικής υποβολής, ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία υποβολής.

Μετά την παραλαβή της αίτησης, διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος για την αποδοχή ή την απόρριψή της κατά την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επί της αιτούμενης διόρθωσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον χρήστη και αναρτάται η απόφαση του προϊσταμένου στα συνυποβαλλόμενα της αίτησης. Για κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας και καταχώρισης, ενημερώνεται ο ψηφιακός φάκελος με το κατάλληλο στάδιο.

eleftherostypos.gr

 

RELATED ARTICLES