Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που διαφώνησαν με την ανάρτηση

Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που διαφώνησαν με την ανάρτηση

Ξεκινάει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, η διαδικασία Δημοσιοποίησης των Εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές της Μαγνησίας.

Θυμίζουμε ότι, τον Μάρτιο του 2019 ξεκίνησε η συλλογή δηλώσεων και στη συνέχεια έγινε η ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων. Όσοι ιδιοκτήτες διαφώνησαν με τα αποτελέσματά τους, υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης, δηλαδή ένσταση.

Στη συνέχεια, το Γραφείο Κτηματογράφησης επεξεργάστηκε τις Αιτήσεις Διόρθωσης και τα αποτελέσματα τα κατέγραψε και τα υπέβαλε στο κτηματολόγιο και τώρα για 30 ημέρες, δηλαδή έως την 13η Δεκεμβρίου 2023, θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου (ktimatologio.gov.gr), έτσι ώστε οι αιτούντες, και έπειτα οι θιγόμενοι, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν.

Η διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω του ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr (με τη χρήση κωδικών taxisnet), με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν ξεκινήσει το έργο της η Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων.

Για αυτό το λόγο, όσοι πολίτες υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στις περιοχές αυτές, μπορούν να δουν την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους.

Επισημαίνουμε ότι, παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας κανονικά για όσους ξέχασαν να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο.

 • Ποιες περιοχές της Μαγνησίας αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία;

Αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των προκαποδιστριακών Δήμων: Ιωλκού (πρώην κοινότητες Αγίου Ονουφρίου, Ανακασιάς και Άνω Βόλου) και Νέας Ιωνίας και στις κοινότητες Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δρακείας, Κάτω Λεχωνίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σταγιατών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

 • Ποιοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία;

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν συμφώνησαν με τα στοιχεία της ανάρτησης που έγινε από το κτηματολόγιο και είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης πληρώνοντας παράβολο 5 ευρώ.

 • Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης-«ένσταση» για εκτοπισμό δικαιώματος;

Ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε αίτηση – ένσταση, θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δει την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης.

ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί με το αποτέλεσμα της έκθεσης που τον αφορά πρέπει:

 • Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στο ktimatologio.gov.gr (Είσοδος με κωδικούς taxisnet)
 • Να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει αιτιολογημένα με το περιεχόμενο της έκθεσης. Στην περίπτωση που διαφωνεί έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει έγγραφα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
 • Αφού οριστικοποιήσει την επιλογή του (για το αν συμφωνεί ή διαφωνεί), μπορεί να δει τον πίνακα θιγόμενων ιδιοκτητών με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κοινοποίηση.
 • Πρέπει να ενημερώσει όσους ιδιοκτήτες θίγονται (βλ. Πίνακα θιγόμενων ιδιοκτητών), με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ/ταχυαποστολή courier) ή e-mail ή δικαστικό επιμελητή, αποστέλλοντας:
  α)την αίτηση διόρθωσης που είχε υποβάλει,
  β)την έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης,
  γ) εάν διαφωνεί πρέπει να αποστείλει και τις αντίθετες απόψεις του,
  δ) το ενημερωτικό μήνυμα που βρίσκεται σε πλαίσιο στο τέλος της παρούσας επιστολής.
 • Τέλος οφείλει να επισυνάψει τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που έστειλε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, στο ktimatologio.gov.gr. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης θα πρέπει να αναγράφει το όνομα του θιγόμενου ιδιοκτήτη.

Προσοχή: ΠΡΕΠΕΙ οπωσδήποτε να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος όλα τα παραπάνω βήματα (1, 2, 3, 4, 5) έως την 13η Δεκεμβρίου 2023,

αλλιώς η αίτηση θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Β. Εάν διαφωνεί με το αποτέλεσμα της έκθεσης που τον αφορά πρέπει να υποβάλλει τις αντίθετες απόψεις του, υπό μορφή αναφοράς στο ktimatologio.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet, πάλι εντός της προθεσμίας των 30 ημερών.

 • Τι πρέπει να κάνει οι πολίτης που έχει ειδοποιηθεί ως θιγόμενος;

Ο πολίτης ο οποίος έχει ενημερωθεί ότι θίγεται από το αποτέλεσμα της αίτησης διόρθωσης που έχει υποβάλλει έτερος ιδιοκτήτης, και του έχει αποσταλεί η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση και οι αντίθετες απόψεις των αιτούντων, μπορεί, εντός 30 ημερών, για το διάστημα από την 14η Δεκεμβρίου 2023 έως την 12η Ιανουαρίου 2024, να κάνει τα εξής:

– είτε να συμφωνήσει για τη διόρθωση (μέσω του ktimatologio.gov.gr τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή, είτε με δήλωσή του ενώπιων συμβολαιογράφου ή με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσω Gov.gr)

– είτε να διαφωνήσει αιτιολογημένα, υποβάλλοντας σχετικά στοιχεία μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο ktimatologio.gov.gr.

Σε περίπτωση που ο θιγόμενος δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι συμφωνεί με τη διόρθωση.

 • Τι πρέπει να κάνουν οι αιτούντες που το αίτημά τους δεν αφορά σε εκτοπισμό;

Οι αιτούντες που το αίτημά τους δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος, μπορούν να εισέλθουν με κωδικούς taxis και να δουν ΜΟΝΟΝ το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και την έκθεση του γραφείου κτηματογράφησης.

Αν πάλι η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορούν οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 • Τι κόστος έχει η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων;

Ολες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

 • Τι γίνεται στη συνέχεια με την εξέταση των αιτήσεων από τις επιτροπές;

Οι ανωτέρω Αιτήσεις Διόρθωσης και οι τυχόν αντίθετες απόψεις θα εξεταστούν από Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης οι οποίες δύνανται να τηλε-διασκέπτονται.

Για τις αιτήσεις αυτές μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες μέσα από την ιστοσελίδα του κτηματολογίου (στο ktimatologio.gov.gr) για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των επιτροπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

– Οι ανωτέρω διαδικασίες γίνονται μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Δεν γίνονται δεκτές αναφορές αιτούντων ή συγκατάθεση/αντίρρηση θιγομένων με κατάθεση στο γραφείο κτηματογράφησης, με email ή ταχυδρομικά παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ktimatologio.gov.gr.

– Οι αιτούντες και οι θιγόμενοι μπορούν να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet

– Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί των αιτούντων και των θιγομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο Ktimatologio.gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στο tee.gr αντίστοιχα.

– Μόνο οι Αιτήσεις Διόρθωσης για τις οποίες υποβλήθηκαν αντίθετες απόψεις επί του περιεχομένου της Έκθεσης (είτε από τους αιτούντες είτε/και από τους θιγόμενους) θα εξεταστούν από Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης.

Της Γραμματή Μπακλατσή

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

taxydromos.gr

RELATED ARTICLES