Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΚύπρος: Αναβάθμιση Πολεοδομίας μέσω έργου «Ιππόδαμος

Κύπρος: Αναβάθμιση Πολεοδομίας μέσω έργου «Ιππόδαμος

engineering

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής της προχώρησε η Πολεοδομία. Το υπολογιζόμενο κόστος του έργου είναι 350 χιλ. ευρώ και αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια η ολοκλήρωσή του.

Απώτερος σκοπός του έργου «Ιππόδαμος», όπως ονομάζεται, είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους Κλάδους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και στους αρμόδιους κλάδους των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση αδειών οικοδομής.

Γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που να καλύπτει τις μηχανογραφικές ανάγκες και απαιτήσεις των Τομέων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αλλά και τη διαχείριση Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. «Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και οι Επαρχιακές Διοικήσεις, με απώτερο σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των πολιτών και, συνεπώς, την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού», αναφέρεται.

Οι επιδιωκόμενοι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

• Η ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, προσαρμογή, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης γεωγραφικών και άλλων πληροφοριών και δεδομένων.

• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου (περιλαμβανομένων εφαρμογών webGIS) οι οποίες να περιλαμβάνουν λειτουργίες ενημέρωσης και δημοσίευσης πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και συναλλαγών με πολλαπλούς φορείς και με το κοινό.

• Η προμήθεια, προσαρμογή, εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του νέου συστήματος.

• Η επικοινωνία με Πληροφοριακά Συστήματα λοιπών φορέων, με σκοπό την παροχή και άντληση δεδομένων προς και από τα συστήματα αυτά.

• Η ψηφιοποίηση μέρους του Αρχείου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (έγγραφα, σχέδια, χάρτες κ.λπ.) και η τροφοδότηση του νέου συστήματος με τα ψηφιακά αυτά δεδομένα, καθώς και η μετάπτωση υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα.

• Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και λοιπούς δημόσιους φορείς.

• Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να αποτελέσουν τους μελλοντικούς χρήστες του νέου συστήματος.

• Η ετοιμασία της επικοινωνιακής στρατηγικής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και η εκτέλεση δράσεων για την προβολή και δημοσιοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχει το νέο σύστημα.

 

Πηγή: kathimerini.com.cy

RELATED ARTICLES