Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΚύπρος: Οι παραγωγοί ΑΠΕ δανείζουν το Ταμείο

Κύπρος: Οι παραγωγοί ΑΠΕ δανείζουν το Ταμείο

ape2Το Υπουργείο Ενέργειας φαίνεται να κάνει πίσω με την εφαρμογή έκτακτου πράσινου τέλους για κάλυψη του ελλείμματος όποτε προκύπτει στο Ταμείο ΑΠΕ–ΕΞΕ και πλέον δεν θα επιβαρύνονται τα τιμολόγια των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Σε συνάντηση που έγινε χθες στο Υπουργείο Ενέργειας υπό την προεδρία του γ.δ. Στέλιου Χειμώνα, αποφασίστηκε να συνεισφέρουν όλοι οι παραγωγοί ΑΠΕ το ποσό του €1,5 εκατ. και η κυβέρνηση θα αναλάβει να επιστρέψει το συνολικό ποσό που θα δοθεί υπό μορφή δανεισμού στο Ταμείο εντός του 2017. Οι παραγωγοί διεκδικούν και νόμιμο τόκο για τη χρονική στιγμή που θα παρακρατηθεί το ποσό που τους αναλογεί, κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί σήμερα σε κοινή συζήτηση των κοινοβουλευτική Επιτροπών Οικονομικών και Εμπορίου.

Παράλληλα, στη χθεσινή συνεδρία οι παραγωγοί εξέφρασαν τη θέση ότι δεν θα θεωρηθεί προηγούμενο η συγκατάθεσή τους να βοηθήσουν το Ταμείο και όπως λέχθηκε, από τη νέα χρονιά το όποιο έλλειμμα προκύπτει δεν θα επιβαρύνει τους παραγωγούς.

Και όμως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», το πρόβλημα είναι λυμένο νομοθετικά και η όποια αναστάτωση προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα είναι αδικαιολόγητη. Όπως προκύπτει από επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Βουλή, υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου επί προηγούμενης κυβέρνησης που καθορίζει ότι το έλλειμμα καλύπτεται από τη δημοπράτηση των ρύπων. Επίσης, υπάρχει απόφαση που λήφθηκε πριν δύο μήνες από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του υπουργού Ενέργειας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο υπουργός Γεωργίας να υποβάλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, για διάθεση του ποσού των €2 εκατ. από τα έσοδα δημοπράτησης των δικαιωμάτων για τις ανάγκες του Ταμείου για το έτος 2015.
Από τη στιγμή που υπήρχε η απόφαση αυτή δημιουργείται εύλογα η απορία γιατί δεν αξιοποιήθηκε από πλευράς κυβέρνησης και αποφασίστηκε να φορολογηθούν τα νοικοκυριά, αλλά και οι επενδυτές ΑΠΕ προκειμένου να καλυφθεί το όποιο έλλειμμα προκλήθηκε.

Παράλληλα, δημιουργούνται επιπλέον ερωτήματα με την αλλαγή της στάσης του Υπουργείου Εμπορίου, το οποίο πριν ακριβώς ένα χρόνο διαβεβαίωνε πως δεν θα προέκυπτε έλλειμμα στο Ταμείο τουλάχιστον για το 2015. Συγκεκριμένα, στις 18.7.2014 το Υπουργείο Ενέργειας υποστήριζε: «Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη βιωσιμότητας για το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τις υπό έγκριση αιτήσεις του 2013, καθώς και τις νέες αναμενόμενες αιτήσεις του 2014, το Ταμείο ΑΠΕ δεν αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα την περίοδο 2014–2017 και θα παραμείνει βιώσιμο, νοουμένου ότι το κόστος αποφυγής θα παραμείνει κατά μέσο όρο 10,5 σεντ την κιλοβατώρα. Εντούτοις, από πρόσφατες προβλέψεις της ΡΑΕΚ υπολογίζεται ότι από το 2016 και έπειτα με τη χρήση του φυσικού αερίου, το κόστος αποφυγής αναμένεται να μειωθεί πολύ πιο κάτω από τα 10,5 σεντ, οπόταν διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, αφού θα αυξήσει τα ετήσια έξοδά του για επιδοτήσεις ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής κατά €10-11 εκατ.».

Στην επιστολή, που υπογράφει εκ μέρους του διευθυντή ο λειτουργός Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του υπουργού Γεωργίας αποφάσισε πριν από τέσσερα χρόνια τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, στον εν λόγω νόμο αναφέρεται: «Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό Δικαιωμάτων ή ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες πράξεις, πρέπει να διατίθενται για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα». Το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του στις 2.4.2014 σημείωσε πως λόγω της περιόδου στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, για δημοσιονομική προσαρμογή βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης, δεν υπάρχουν περιθώρια για τη χρηματοδότηση νέων έργων που δεν περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, η αξιολόγηση και επιλογή έργων που θα ακολουθείται στο πλαίσιο διαχείρισης των εσόδων δημοπράτησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τόσο τις υφιστάμενες δαπάνες για το περιβάλλον που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του κάθε Υπουργείου, όσο και οποιαδήποτε νέα έργα, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι εντός των πλαισίων των ανώτατων οροφών δαπανών που έχουν καθοριστεί για κάθε Υπουργείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014 -2016.

Ούτε σεντ από ρύπους για έργα ΑΠΕ

Τουλάχιστον το 50% των εσόδων από τη δημοπράτηση των ρύπων θα έπρεπε να διατίθενται για την υλοποίηση νέων έργων και δράσεων για ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί κανένα ποσό από τα έσοδα της δημοπράτησης των δικαιωμάτων για την υλοποίηση στη βάση αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Για την ικανοποίηση της θεσμικής υποχρέωσης της Δημοκρατίας, όσον αφορά στη διάθεση του 50% των εσόδων για τους συγκεκριμένους σκοπούς, η πρακτική που ακολουθείται είναι να εντοπίζονται οι δαπάνες από σχετικά έργα ή και δράσεις που υλοποιούνται μέσα από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Ακολούθως, οι δαπάνες αυτές παρουσιάζονται κατάλληλα σε έκθεση χρήσης εσόδων προς ενημέρωση της Κομισιόν, της Βουλής και του κοινού.
€100 εκατ. τα έσοδα από τη δημοπράτηση

Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής αεριών του θερμοκηπίου που αναμένεται να εκχωρηθούν από την Κομισιόν στην Κυπριακή Δημοκρατία για δημοπράτηση για την περίοδο 2013–2020 εκτιμάται περίπου στα 7,2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Βουλή, τα έσοδα της δημοπράτησης των εν λόγω δικαιωμάτων, με συντηρητική πρόβλεψη μέσης τιμής δικαιώματος για την περίοδο 2016–2020 τα €10 / δικαιώματα, αναμένονται να είναι περίπου €72 εκατ., ενώ με αισιόδοξη πρόβλεψη μέσης τιμής δικαιώματος τα €14/ δικαίωμα, αναμένονται να είναι περίπου €99 εκατ. Μέχρι σήμερα, δημοπρατήθηκαν 581.500 δικαιώματα με έσοδα για τη Δημοκρατία €3.689.410.

(του Άγγελου Νικολάου, Φιλελεύθερος, 30/6/2015)

energypress.gr

RELATED ARTICLES