Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΛΑΓΗΕ: Στα 236 Εκατ. Ευρώ το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στο...

ΛΑΓΗΕ: Στα 236 Εκατ. Ευρώ το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος του 2016

FB3

Στα 236,72 εκατ. ευρώ εκτιμά ο ΛΑΓΗΕ ότι θα ανέλθει στα τέλη του 2016 το σωρευτικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο (Μάρτιος 2016).

Το τρέχον έλλειμμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 174,48 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ΛΑΓΗΕ έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις του, καθώς στο μηνιαίο δελτίο Φεβρουαρίου τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 230,07 και 140,83 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του (σωρευτικού) ελλείμματος κατά τη φετινή χρονιά, το Φεβρουάριο ανήλθε σε 45,03 εκατ. ευρώ από 43,41 τον προηγούμενο μήνα.
Η κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ είναι στο επίκεντρο των μέτρων που εξετάζει αυτή την περίοδο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την πλευρά των θεσμών υπάρχουν έντονες πιέσεις, ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να οδηγήσουν σε μεγάλη μείωση (ή και τον μηδενισμό) του ελλείμματος μέσα στο επόμενο 12μηνο.
Σχετικά με τις εισροές εσόδων, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι η Οριακή Τιμή Συστήματος θα διαμορφωθεί στα 49 €/MWh για τα έτη 2016-2018. Τα έσοδα από τον ΗΕΠ και την εκκαθάριση των Αποκλίσεων ανά εγχυόμενη MWh ΑΠΕ ήταν το 2014 54 €/MWh και το 2015 50,38 €/MWh. Τον περασμένο Φεβρουάριο υποχώρησαν περαιτέρω στα 42,98 €/MWh.
Όσον αφορά στην εισροή από τα έσοδα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου, για το 2016 τα δικαιώματα προς δημοπράτηση για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους ανέρχονται σε 28.130.000 τόνους CO2, αυξημένα κατά 9,6% σε σχέση με τα δικαιώματα του 2015.
Στο προηγούμενο δελτίο, με εκτίμηση για το έτος 2016 για τη μέση τιμή δικαιωμάτων CO2 στα 10,43 €/tn προέκυπτε ότι ως ποσοστό 60% των συνολικών εσόδων από τις δημοπρασίες CO2 το ετήσιο έσοδο στον ΕΛΑΠΕ ήταν περίπου 155 εκατ. €. Στο παρόν δελτίο με εκτίμηση μέσης τιμής 6,9 €/tnCO2 το ετήσιο έσοδο (60%) προκύπτει περίπου 95 εκατ. €. Και στις δύο προβλέψεις έχει ήδη αφαιρεθεί το ίδιο ποσό της αντιστάθμισης που αφορά το έτος 2015.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, παραχωρείται τουλάχιστον το 60% των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου του έτους 2016 για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Το ακριβές ποσοστό δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί από σχετική Υπουργική Απόφαση.
Στο πρώτο φετινό δίμηνο, οι εισροές από τα δικαιώματα ανήλθαν σε 16,22 εκατ. ευρώ.
Για τις προβλέψεις του εσόδου από το ΕΤΜΕΑΡ για τη φετινή χρονιά, λαμβάνονται υπόψη τα προφίλ κατανάλωσης 2013-2014, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές με τα προηγούμενα έτη, κυρίως λόγω μείωσης της ζήτησης λόγω της οικονομικής κρίσης. Η συνολική ετήσια κατανάλωση της επικράτειας για τα έτη 2016-2018 που λαμβάνεται υπόψη για τις προβλέψεις είναι περίπου 53,6 TWh.
Στο πλαίσιο της διασφάλισης πρόσθετων εσόδων, επισημαίνεται ότι ο ΛΑΓΗΕ διερευνά τη δυνατότητα εισροών στον Ειδικό Λογαριασμό από τη θέσπιση περιβαλλοντικών αγορών. Οι Εγγυήσεις Προέλευσης και γενικότερα η διαχείριση του μείγματος παραγωγής των Προμηθευτών στη λιανική αγορά θα είναι η βάση των αγορών αυτών, επιφέροντας πρόσθετα έσοδα τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος, εκτιμά ο ΛΑΓΗΕ.
Τέλος, για το 2017 ο ΛΑΓΗΕ προβλέπει ότι το (σωρευτικό) έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ θα αυξηθεί περαιτέρω, στα 374,91 εκατ. ευρώ, έναντι 335,27 εκατ. ευρώ που προέβλεπε στο προηγούμενο δελτίο.
Πηγή: energia.gr
RELATED ARTICLES