Mεταφορά συντελεστή δόμησης ακινήτων εντός ΒΙΠΕ

144

  

Επίλυση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ ή ΒΕΠΕ, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης ακινήτων εντός ΒΙΠΕ -ΒΕΠΕ- Επιχειρηματικών Πάρκων και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στα Οινόφυτα φιλοδοξεί να επιτύχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Αναλυτικότερα, στα άρθρα 30, 31 και 32 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», αναφέρονται τα εξής:

-Επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της διάταξης του Ν.3982/2011, σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

-Απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, ενώ υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του Ν.4442/2016 και οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του Ν.4442/2016, οι οποίες εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Βιομηχανικές ή Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).

-Επικαιροποιείται η διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙΠΕ του Ν.4458/1965, ΒΕΠΕ του Ν.2542/1997 και Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν.3982/2011.

-Περιορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Το άρθρο 30

Εγκατάσταση επιχειρήσεων με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν.3982/2011

Η παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα, αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 (Α’ 230) που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) του ν. 4458/1965 (Α’ 33), Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) του ν. 2545/1997 (Α’ 254) και σε Επιχειρηματικά Πάρκα του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν.4442/2016. Η ως άνω απαλλαγή δεν ισχύει για τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην υπ’ αρ.172058/11.2.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 354), περί του καθορισμού κανόνων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.».

Το άρθρο 31

Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της μεταφοράς υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός Επιχειρηματικών Πάρκων, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η μεταφορά υλοποίησης υπολοίπου συντελεστή δόμησης μεταξύ ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη εντός περιοχών ΒΙ.ΠΕ. του ν. 4458/1965 (ΕΤΒΑ), ΒΕ.ΠΕ. του ν. 2545/1997 (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του ποσοστού κάλυψης άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).

Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία για την πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Το άρθρο 32

Διασφάλιση έκτασης για την ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011

Η παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της ίδρυσης και ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων της περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 56Α, αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 46 και στο άρθρο 47, εξαιρουμένης της προϋπόθεσης της παρ. 1 και της περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 46 ως προς την απαίτηση διασφάλισης ελάχιστου ποσοστού της έκτασης. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν αίτησης της ΕΑΝΕΠ.».

metaforespress.gr