Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέα«Μικρά Νησιά και Φυσικοί Πόροι»

«Μικρά Νησιά και Φυσικοί Πόροι»

mikranhsiaimerΗμερίδα με θέμα «Μικρά Νησιά και Φυσικοί Πόροι», διοργανώνουν την Τετάρτη 29 Απριλίου, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ), στο πλαίσιο των δράσεών τους που αφορούν στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων Οικονομίας Περιβάλλοντος και Κοινωνίας, με βάση της αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σκοπός της Ημερίδας, όπως σημειώνεται, είναι η ανάδειξη της ποικιλίας και πολυμορφίας του Φυσικού Πλούτου των Μικρών Νησιών, ως κύριο παραγωγικό και αναπτυξιακό πόρο, αλλά και της ανάγκης περαιτέρω προστασίας του με ταυτόχρονη αξιοποίηση από τους ίδιους τους νησιώτες, στο πνεύμα της Αειφόρου Ανάπτυξης, αποκαθιστώντας διαχρονικά στρεβλές πρακτικές και αγκυλώσεις της Διοίκησης.

Οι διοργανωτές, προσθέτουν ότι, φιλοδοξούν να καταλήξουν σε σύνθεση ενός συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα τεθεί υπόψη σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης για προβληματισμό και περαιτέρω αξιοποίηση αλλά και θα κοινοποιηθεί στους νησιώτες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους.

Το αντικείμενο αν και αφορά στο σύνολο του νησιωτικού χώρου, επικεντρώνεται εν προκειμένω στα Μικρά Νησιά που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, καθώς διαχρονικά έχουν τεθεί στο περιθώριο του ενδιαφέροντος της Πολιτείας παρά τον κρίσιμο Εθνικό ρόλο τους, την έμμεση αλλά τεράστια συμβολή τους στη διαμόρφωση του τουριστικού «μύθου» της χώρας, την άμεση δυνατότητα αειφορικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ.

Η διαπραγμάτευση του αντικειμένου δεν θα περιορισθεί στις εισηγητικές ομιλίες εξειδικευμένων επιστημόνων αλλά προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των προσκεκλημένων Κυβερνητικών και κυρίως των Περιφερειαρχών και Δημάρχων.

 

Πηγή:localit.gr

RELATED ARTICLES