Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΜικρή αύξηση στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

Μικρή αύξηση στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

7oikodomesΣύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάιο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 228,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.037,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.237 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 227,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.035,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 2,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2015, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 0,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάιο 2015, είναι 0,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2014 έως το Μάιο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.700 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.719,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.850,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 4,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2014 – Μαΐου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 7,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 1,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,8%.

Το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,4% στην επιφάνεια και κατά 16,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,0% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014

Πηγή: epixeiro.gr

RELATED ARTICLES