Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔόμησηΝέο Κείμενο Εργασίας του ΙΕΝΕ Αξιολογεί την Χρήση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την...

Νέο Κείμενο Εργασίας του ΙΕΝΕ Αξιολογεί την Χρήση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτήρια στην Ελλάδα

exoikonomw-kat-oikon-99453Την εμπειρία της Ελλάδος από την χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτηριακό τομέα αξιολογεί το νέο Κείμενο Εργασίας που δημοσιεύει σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Working Paper του ΙΕΝΕ Νο. 21 αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των συνολικά τεσσάρων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στην χώρα μας την πενταετία 2009-2014 και στο πλαίσιο των οποίων έχουν διατεθεί περίπου 480 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το νέο, αγγλόφωνο, Κείμενο Εργασίας του ΙΕΝΕ με τίτλο “Greece’s Experience in Using EU Structural Funds for Improving the Energy Performance of Buildings”, που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μελετητικού – ερευνητικού προγράμματος του ΙΕΝΕ, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», που αφορά παρεμβάσεις στον οικιακό κτηριακό τομέα με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και βελτιώσεις της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κατοικίες. Επιπλέον, η εργασία αυτή του ΙΕΝΕ εξετάζει και αξιολογεί τα προγράμματα «Εξοικονομώ στους ΟΤΑ» και «Εξοικονομώ ΟΤΑ ΙΙ», για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ανοικτών κτηριακών υποδομών, καθώς και το «Πράσινα ∆ώµατα σε ∆ηµόσια Κτήρια», για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Τέλος, αναφέρεται και στην εφαρμογή της Δράσης «Αλλάζω Κλιματιστικό», για επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού.

Βασικό συμπέρασμα του εν λόγω Κειμένου Εργασίας, που ενσωματώνει τα πορίσματα της τελευταίας μελέτης του ΙΕΝΕ (Μ13), αποτελεί η διαπίστωση ότι η Ελλάδα κατέχει πρωτεύουσα θέση στην Ε.Ε. όσον αφορά στην απορρόφηση και αξιοποίηση κονδυλίων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Επίσης, σημειώνεται ότι, σε μεγάλο βαθμό, η αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων οφείλεται στο ότι στη σχετική διαδικασία συμμετέχουν μόνον οι Τράπεζες, ως ενδιάμεσοι φορείς μέσω των οποίων γίνεται η εκταμίευση των απαραίτητων ποσών, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα μπορούσαν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρονοβόρες.

Πέρα από την παρουσίαση των ανωτέρω προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, της συνεισφοράς της ΕΕ σε αυτά και των πολύ χρήσιμων και κατατοπιστικών συμπερασμάτων από την εφαρμογή τους, το νέο Κείμενο Εργασίας του ΙΕΝΕ αναλύει το ενεργειακό μείγμα της χώρας και τον ρόλο του κτηριακού τομέα σε αυτό, τις ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας που παρουσιάζει ο εν λόγω τομέας, καθώς και τις εν γένει προοπτικές ανάπτυξής του.

Σε προκαταρκτική μορφή τα πορίσματα της σχετικής μελέτης είχαν παρουσιαστεί από τον Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή σε ημερίδα του Building Performance Institute of Europe (BPIE) στο Βουκουρέστι με θέμα την «Χρηματοδότηση έργων για την ενεργειακή αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα της Ρουμανίας» (“Financing energy efficiency in Romanians buildings”), στις 16 Μαρτίου 2012. Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΙΕΝΕ και Μέλος της Δ.Ε. του Ινστιτούτου, κ. Κώστας Θεοφύλακτος, παρουσίασε, στις 13 Νοεμβρίου 2014, μια πιο ολοκληρωμένη μορφή των πορισμάτων του Κειμένου Εργασίας στην έδρα της Energy Community στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια του 6ηςΣυνάντησης της Ομάδας Συντονισμού του Οργανισμού για θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Συγγραφείς της νέας αυτής έκδοσης του ΙΕΝΕ είναι ο κ. Σταμπολής και ο κ. Θεοφύλακτος, ενώ το πλήρες κείμενο είναι ελεύθερα προσβάσιμο στην κατηγορία «Μελέτες» του iene.gr και “Reports” του iene.eu

 

energia.gr

RELATED ARTICLES