Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΝOK: Με βάση τον συντελεστή δόμησης το «μπόνους» στο ύψος των κτηρίων

ΝOK: Με βάση τον συντελεστή δόμησης το «μπόνους» στο ύψος των κτηρίων

Με βάση τον συντελεστή δόμησης που ισχύει σε κάθε περιοχή, θα καθορίζεται πλέον το ύψος των κτηρίων, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πολυνομοσχέδιο πολεοδομικών και ενεργειακών διατάξεων που βρίσκεται προς συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής.

Μετά το σάλο που ξέσπασε από τις αποφάσεις του Ε΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μπόνους του οικοδομικού κανονισμού και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως προς την εφαρμογή τους, το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρεί σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου με διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα που θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η σχετική ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Μαΐου μέχρι και τα τέλη του 2025.

Με βάση τις νέες διατάξεις, οι οποίες θα έχουν κλιμακωτή διάρθρωση για συντελεστή 0,8 το επιπλέον ύψος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 2 μέτρα κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να χτίζεται επιπλέον ένας όροφος. Για συντελεστή από 0,8 έως 1,6 το επιπλέον ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 2,5 μέτρα και για τις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το επιτρεπόμενο ύψος θα είναι επιπλέον 3 μέτρα.

Για τα φυτεμένα δώματα, ο νόμος προσθέτει τα εξής: «το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών και οι επιμέρους προδιαγραφές σχεδίων και τεχνικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για κατασκευή Φυτεμένης Επιφάνειας, ο τρόπος διενέργειας και η περιοδικότητα των ελέγχων τήρησης των όρων του παρόντος, το ύψος των προστίμων υπέρ του Πράσινου Ταμείου σε περίπτωση μη υλοποίησης ως άνω τεχνικής έκθεσης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα προσδιορίζονται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Σε άλλο σημείο της τροπολογίας αναφέρεται ότι για οικοδομικές άδειες κτηρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και δημιουργίας φυτεμένων επιφανειών, πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων διενεργείται και επαναληπτικός έλεγχος ανά 5 έτη από διαφορετικούς κάθε φορά Ελεγκτές Δόμησης.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, σημειώνεται ότι η τροποποίηση του πλαισίου κρίνεται αναγκαία καθώς υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη παροχής κατευθύνσεων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μεταβολές του ύψους, οι οποίες, παρόλο που ως όρος συνιστά καθεαυτόν δυσμενή μεταβολή των συνθηκών, δύναται να υποστηριχθεί ότι οδηγούν σε αλλοίωση της φυσιογνωμίας μιας περιοχής και κατ’ επέκταση σε τρωτότητα των επικείμενων οικοδομικών αδειών.

Τονίζεται ότι οι νέες διατάξεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα έως την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και περιορίζουν την εφαρμογή των κινήτρων ώστε: α) να μην δημιουργηθούν εφεξής τετελεσμένα ως προς επιρροή αυτών στην φυσιογνωμία των περιοχών, και β) να αποφευχθεί τρωτότητα των οικοδομικών αδειών για λόγους εφαρμογής των κινήτρων του ΝΟΚ. Όπως τονίζεται ο περιορισμός αυτός των κινήτρων δεν είναι οριζόντιος, αλλά σχετίζεται με τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ισχύοντα εφαρμοζόμενο στις περιοχές αυτές, επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.

Μαριάννα Τζάννε

protothema.gr

RELATED ARTICLES