Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΟ οδικός χάρτης για το νέο τοπίο στην Ενέργεια

Ο οδικός χάρτης για το νέο τοπίο στην Ενέργεια

ΗΛΕνέργεια

Νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με λιγότερη… ΔΕΗ στην εμπορία και την παραγωγή ρεύματος διαμορφώνουν οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου αλλά και η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής να ιδιωτικοποιηθεί το 17% της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νόμου, αφορούν την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ (Διαχειριστή Μεταφοράς) από τη μητρική του δημόσια επιχείρηση αλλά και τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος μονάδων της με σκοπό την έμμεση πρόσβαση των ανεξάρτητων προμηθευτών στη φθηνή πρώτη ύλη του νερού και του λιγνίτη.

Ως κομβικές ημερομηνίες για τη διαμόρφωση του καινούργιου πλαισίου θεωρούνται ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος του 2016 και ο Φεβρουάριος του 2017. Για την ακρίβεια, τον Ιούνιο θα πρέπει να ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ΔΕΗ σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και στη συνέχεια τη μεταβίβαση ποσοστού γύρω στο 24% σε στρατηγικό επενδυτή καθώς και την είσοδο στο χρηματιστήριο άλλου ενός τμήματος της τάξης του 25%.

Η διαδικασία, όπως προκύπτει από τον νόμο, είναι πολύπλοκη. Ετσι, συστήνεται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ Εταιρεία Συμμετοχών (Holidng Co) με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ. Στην Εταιρεία Συμμετοχών θα μεταβιβαστεί το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Στη συνέχεια το ποσοστό αυτό θα μοιραστεί κατ’ αναλογία στους μετόχους της ΔΕΗ. Με πιο απλά λόγια το Δημόσιο θα βρεθεί να κατέχει το 26% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών, ενώ η τελευταία, μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση από τη ΔΕΗ στους μετόχους της θα πρέπει να αιτηθεί αμελλητί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ετσι, περίπου το 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Στην ίδια γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2016 αποφασίζεται και εγκρίνεται η μεταφορά ποσοστού 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στη νέα εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ».

Στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ μοναδικός μέτοχος όταν συσταθεί θα είναι το Δημόσιο και και θα αποκτήσει ακόμη και με δάνειο το προαναφερόμενο ποσοστό του Διαχειριστή. Η συμμετοχή του Δημοσίου στον νέο ΑΔΜΗΕ δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται του 51%.

Πώληση του 20% έως 24%
Πάλι στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2016 θα ληφθεί απόφαση για την πώληση ποσοστού 20% έως 24% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ.

Μέχρι τον Ιούλιο η εταιρεία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης.

Σε πέντε μήνες από τη γενική συνέλευση του Ιουνίου, άρα μέχρι τον Νοέμβριο, η ΔΕΗ θα έχει δημοσιεύσει τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα έχει αναδείξει τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.

Σε οκτώ μήνες από τη γενική συνέλευση του Ιουνίου, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, η ΔΕΗ θα έχει προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ, προκειμένου ανταγωνιστές προμηθευτές της να αποκτήσουν φθηνή ενέργεια και να διαμορφώσουν χαμηλότερα τιμολόγια πώλησης ρεύματος. Σκοπός αυτού του μοντέλου, που μοιάζει με το αντίστοιχο γαλλικό (ΝΟΜΕ), είναι η ΔΕΗ το 2019 να ρίξει το μερίδιό της κάτω από το 50%.

Το ζήτημα της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος έχει προκαλέσει ανησυχία στη διοίκηση της ΔΕΗ. Στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι αυτή θα είναι κάτω από το κόστος.

ΠΑΕΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Η ΔΕΗ περνά στην αντεπίθεση

Η δυσαρέσκεια της διοίκησης της ΔΕΗ για τους όρους δημοπράτησης λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος μονάδων της εντείνεται σε συνδυασμό με την προωθούμενη αποκρατικοποίηση του 17% της εταιρείας στο τέλος του 2016. Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό με το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών καθώς και τα υψηλά κόστη δικαιωμάτων ρύπων στον λιγνίτη προκαλούν ζημιά στην εταιρεία. Από την άλλη πλευρά η ΔΕΗ επιδιώκει με άνοιγμα στα Βαλκάνια να ανακτήσει μερίδιο της αγοράς. Ηδη πληροφορίες τη φέρουν να διεκδικεί υδροηλεκτρικούς σταθμούς 1.000 Μεγαβάτστην Αλβανία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

ethnos.gr

RELATED ARTICLES