Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΟφειλές 15 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

Οφειλές 15 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

apozimiwsi

Στα ύψη έχει φτάσει το ποσό των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Η κατάσταση είναι εκρηκτική, αφού οι οφειλέτες παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής των χρεών ακόμη και με τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 εντάχθηκαν σταδιακά στο ΚΕΑΟ 275.875 οφειλέτες με συνολικές οφειλές 12.912.519.936 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις οφειλές όπως ήταν διαμορφωμένες κατά τη χρονική στιγμή της ένταξης κάθε οφειλέτη στην ΚΕΑΟ.

Με την πάροδο του χρόνου οι οφειλές που αντιστοιχούν σε κάθε οφειλέτη μεταβάλλονται, καθώς άλλες επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, άλλες μειώνονται από τμηματικές καταβολές και άλλες εξοφλούνται. Με τον τρόπο αυτόν διαμορφώνεται το τρέχον υπόλοιπο, το οποίο μεταβάλλεται καθημερινά. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 το υπόλοιπο αυτό ανερχόταν στο ποσό των 14.891.161.014 ευρώ.

Ποιες είναι οι οφειλές

Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γίνεται γνωστό ότι:

–  Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα είναι 9 με συνολικό ποσό οφειλής 53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.

–  Οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.393 με συνολικό ποσό οφειλής 4.957.804.012 ευρώ.

Ειδικότερα τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής.

–  Δημόσιο:Οφειλέτες 9 – Σύνολο οφειλής 53.355.161 ευρώ

– Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Οφειλέτες 44 – Σύνολο οφειλής 699.350.703 ευρώ

– Ιδιωτικά:Οφειλέτες 952 – Σύνολο οφειλής 2.631.950.790 ευρώ

Σύνολο: Οφειλέτες 1.005 – Σύνολο οφειλής 3.3384.656.654

 

Πηγή:dealnews.gr

RELATED ARTICLES