Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΟφειλές 34,9 εκ. ευρώ προς τον Δ. Χανίων από πρόστιμα αυθαιρέτων κ.ά.

Οφειλές 34,9 εκ. ευρώ προς τον Δ. Χανίων από πρόστιμα αυθαιρέτων κ.ά.

chaniaΣτα 34,9 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ανείσπρακτες απαιτήσεις του Δήμου Χανίων από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον Δήμο Χανίων.

Πρόκειται για ανείσπρακτα υπόλοιπα εσόδων -βεβαιωμένων με χρηματικούς καταλόγους- που συσσωρεύθηκαν κατά την πάροδο των χρόνων και προέρχονται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (πρόστιμα Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας) -συγκεκριμένα τα 14 εκατ. ευρώ προέρχονται από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.- επίσης από τέλη κοινοχρήστων χώρων, πρόστιμα από χρήση κοινοχρήστων χώρων, πρόστιμα αυθαιρέτων, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη ακίνητης περιουσίας, τέλη διαφήμισης, μισθώματα κ.ά., όπως εξήγησε στα “Χ.Ν.” ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μιχάλης Χατζηκυριάκος.

Στην έκθεση του ορκωτού λογιστή αναφέρεται ότι από το ποσό των 34,9 εκατ. ευρώ «τα 27,9 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από ανείσπρακτα υπόλοιπα χρηματικών καταλόγων που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις και ποσό 6,9 εκατομ. ευρώ από έσοδα που βεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ανείσπρακτες απαιτήσεις των 6,9 εκατομ. ευρώ δημιουργήθηκαν από βεβαιώσεις προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών (4,3 εκατομμύρια ευρώ), πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (939.000 ευρώ), πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων (508.000 ευρώ), τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων (591.000 ευρώ). Στο πλαίσιο αυτό, ο ορκωτής λογιστής εκτιμά ότι «ορθά ο Δήμος σχημάτισε πρόβλεψη για τυχόν ζημιά από τη μη είσπραξη του ποσού 2,4 εκατομ. ευρώ, με την οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «για την παρούσα χρήση, κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος διέγραψε απαιτήσεις από χρηματικούς καταλόγους που αφορούσαν κύρια πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών και πρόστιμα Κ.Ο.Κ. που είχαν εκδοθεί σε προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού 828.000 ευρώ.
Από τις ανωτέρω διαγραφές ποσό 549.000 ευρώ επιβάρυνε την καθαρά θέση του Δήμου μέσω χρήσης πρόβλεψης που είχε σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό 256.000 ευρώ, που αφορά προσωρινές διαγραφές, μεταφέρθηκε στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού, καθότι θα επαναβεβαιωθούν τα έσοδα με τα ορθά στοιχεία των υπόχρεων».
Επίσης, επισημαίνεται ότι «έναντι των επαναβεβαιωθέντων απαιτήσεων από έσοδα των προηγούμενων χρήσεων ποσού 27,9 εκατομ. ευρώ έχουν σχηματισθεί προβλέψεις για τυχόν ζημία από τη μη είσπραξή τους, ποσού 18,6 εκατομ. ευρώ που είχαν σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις, με συμπληρωματική πρόβλεψη 11.000 ευρώ περίπου».
Σύμφωνα με τον ορκωτή λογιστή, «στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου του 2013 οι καθαρά ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις της χρήσης και παρελθόντων ετών από ιδιώτες ανέρχονται σε ποσό 13,8 εκατομ. ευρώ καθότι για το σύνολο των απαιτήσεων ποσού 34,8 εκατομ. ευρώ έχουν σχηματισθεί συνολικές προβλέψεις για τυχόν ζημία από τη μη είσπραξή τους, ποσού 21 εκατομ. ευρώ».
Στην έκθεσή του ο ορκωτός λογιστής προτείνει ότι πρέπει να ενταθούν οι διαδικασίες ορθής βεβαίωσης, αλλά και να εφαρμοσθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Δήμου που προβλέπονται είτε αυτές απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων είτε από τον Κ.Ε.Δ.Ε. και να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε. για την οριστικοποίηση της είσπραξής τους»

.
Ακόμη αναφέρεται πως «στην παρούσα χρήση βεβαιώθηκαν μέσω χρηματικών καταλόγων  έσοδα από ιδιώτες ποσού 23,8 εκατομ. ευρώ  που αφορούσαν τέλη, δικαιώματα, μισθώματα και πρόστιμα κατά ποσό 10 εκατομ. ευρώ και κατά ποσό 13,8 εκατ. ευρώ ανταποδοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω ΔΕΗ Α.Ε. Εισπράχθηκαν έσοδα συνολικού ποσού 16,8 εκατομ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 3 εκατ. ευρώ αφορά εισπράξεις εσόδων που βεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση, ποσό 1,2 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκε σε προηγούμενες χρήσεις και ποσό 13,8 εκατ. ευρώ από ανταποδοτικά τέλη και εισπραττόμενα μέσω ΔΕΗ Α.Ε.».

Tης 

 

Πηγή:haniotika-nea.gr

RELATED ARTICLES