Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαOικοδομικές Άδειες: Ενημέρωση σχετικά με την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων ζητά το...

Oικοδομικές Άδειες: Ενημέρωση σχετικά με την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων ζητά το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ενημέρωση με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κεντρικού ΤΕΕ σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της συναφθείσας σύμβασης ψηφιοποίησης  των φυσικών φακέλων ζητά το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει ότι η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών έχει ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025 αναφέρει η νέα νομοθετική ρύθμιση.

Έως σήμερα δυστυχώς στην Υ.ΔΟΜ. Ηρακλείου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αλλά ούτε και ενημέρωση σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Υ.ΔΟΜ Ηρακλείου εξυπηρετεί αιτήματα όχι μόνο του Δήμου Ηρακλείου αλλά και των Δήμων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.

Προβλέποντας την ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των μηχανικών ευελπιστούμε για την άμεση ενημέρωση μας για το πότε πρόκειται να ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των χιλιάδων φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών.

 Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και αναμένουμε τις ενέργειες σας.

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ

RELATED ARTICLES