Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠεριβάλλονΗ ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή

Η ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων στη νέα εποχή

water7Το 3ο κοινό συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, θα διεξαχθεί από τις 10 ως τις 12 Δεκεμβρίου 2015 στην Αθήνα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Σχολές Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Επιστημονικό Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση επίκαιρης έρευνας και εφαρμογών από μηχανικούς και άλλους επιστήμονες σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, εμπειριών, εκτίμηση νέων τεχνολογιών και παρουσίαση νέων ιδεών.

Θεματολογία:

•Διαχείριση και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων •Ρευστομηχανική – Υδραυλική – Οικοϋδραυλική – Γεωργική Υδραυλική – Ποτάμια Υδραυλική – Στερεομεταφορά

•Αστικά Υδραυλικά Έργα

•Συστήματα αρδεύσεων – Εγγειοβελτιωτικά Έργα

•Υδρολογία – Οικοϋδρολογία

•Διαχείριση Λεκανών Απορροής – Διασυνοριακές Λεκάνες

•Κλιματική αλλαγή και Υδατικοί Πόροι

•Υδραυλική Υπογείων Υδάτων – Υδρογεωλογία

•Οικολογική Μηχανική – Προστασία, Αποκατάσταση και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων –Υγροβιότοποι

•Προστασία και Αποκατάσταση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος – Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης – Ακτομηχανική

•Μεταφορά Ρύπων στο Υδάτινο Περιβάλλον

•Τεχνολογίες Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων – Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας – Επαναχρησιμοποίηση

•Τεχνολογίες Επεξεργασίας Νερού

•Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

•Οικονομικά Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος •Τηλεπισκόπηση – Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας

•Μαθηματικά Μοντέλα – Συστημική Θεώρηση – Βελτιστοποίηση – Λήψη Αποφάσεων •Μετρήσεις Πεδίου – Δειγματοληψίες – Βά- σεις Δεδομένων – Εργαστηριακά Ομοιώματα & Τεχνικές •Νομοθεσία για το Νερό και το Περιβάλλον

•Εκπαίδευση για το Νερό και το Περιβάλλον

Πληροφορίες: Tηλ.: 210-772-2620, 210-772-2710, 210-772-2698, 6974-993867, e-mail: [email protected], http://3rd-conference. waterinfo.gr/

 

Πηγή: tee.gr

 

RELATED ARTICLES