Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΠαραιτήθηκε από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ ο ΛΑΓΗΕ

Παραιτήθηκε από τα ασφαλιστικά κατά του ΑΔΜΗΕ ο ΛΑΓΗΕ

ΗΛΕνέργειαΟ ΛΑΓΗΕ στις αρχές το 2015 κατέθεσε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για συντηρητική κατάσχεση κατά του ΑΔΜΗΕ, για τις οφειλές που έχει ο τελευταίος προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.

 

Οι δικηγόροι του ΛΑΓΗΕ στις αρχές το 2015 κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για συντηρητική κατάσχεση κατά του ΑΔΜΗΕ, για τις οφειλές που έχει ο τελευταίος προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, από τον οποίο πληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ. Στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων οδήγησε η ασφυξία που έχει επέλθει στον Ειδικό Λογαριασμό με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και πάλι οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ, “ως εξέλιξη σχετικά με τη “Σημείωση 24” των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ κατά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ περί διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης παντός περιουσιακού στοιχείου μέχρι ποσού €300 εκατ. προς εξασφάλιση απαιτήσεων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ έναντι της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και τις τρεις αγωγές για την καταβολή συνολικού ποσού €500 εκατ. που αφορούν κεφάλαιο και τόκους που απορρέουν από τιμολόγια που παρέμεναν ανεξόφλητα ή εξοφλήθηκαν με καθυστέρηση η ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Ανακοινώνει:

(α) η ΛΑΓΗΕ ΑΕ παραιτήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου από το δικόγραφο των Ασφαλιστικών μέτρων,

(β) έχει τακτοποιηθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ με μεταγενέστερες καταβολές το μεγαλύτερο ποσό των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατόπιν είσπραξης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαιτήσεων από τους συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και εκκρεμούν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές ποσού €55,4εκατ.

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, η εταιρεία αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ των Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου μεταξύ δε των άλλων καθηκόντων της, είναι και η είσπραξη ποσών από τους υπόχρεους Συμμετέχοντες και η απόδοσή τους στους δικαιούχους Συμμετέχοντες. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στα πλαίσια της θέσης της, αλλά και σχετικής απόφασης της ΡΑΕ, ενεργεί ως εντολοδόχος, δεν είναι οφειλέτης των σχετικών ποσών και ως εκ τούτου δεν καταβάλλει στους δικαιούχους ούτε καλύπτει εξ ιδίων τα ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται από τους υπόχρεους”.

 

ERED.GR

RELATED ARTICLES