Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΠαρακολουθώντας την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων: Το νέο Παρατηρητήριο της ΕΕ

Παρακολουθώντας την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων: Το νέο Παρατηρητήριο της ΕΕ

Μία νέα βελτιωμένη έκδοση του Παρατηρητηρίου Κτιρίων της ΕΕ (EU BSO) κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το EU BSO που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2016 είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση και τα δεδομένα κτηρίων που σχετίζονται με την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πλέον περιλαμβάνει πιο αξιόπιστα δεδομένα για βασικούς δείκτες αποθέματος κτηρίων, οπτικοποιήσεις δεδομένων υψηλότερης ποιότητας και μια πιο φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, η οποία θα ενημερώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς.

Αυτή η ανανέωση περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο σύνολο αναβαθμίσεων, καθιστώντας το ως κεντρικό κόμβο για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Συγκεκριμένα, θα συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε όλο το κτιριακό απόθεμα της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Η ενημέρωση της πλατφόρμας επικεντρώνεται σε 2 γενικούς στόχους για τη βελτίωση των δεδομένων κτιρίων της ΕΕ:
Διασφάλιση ότι το EU BSO είναι χρήσιμο σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής από τον αποτελεσματικό καθορισμό στόχων έως την εφαρμογή, την παρακολούθηση της επιβολής και την αξιολόγηση τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ

Βελτίωση της διεπαφής χρήστη της πλατφόρμας , καθιστώντας ευκολότερη την πλοήγηση για ένα ευρύ φάσμα πιθανών τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επενδυτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενδιαφερόμενων μερών της βιομηχανίας κατασκευών και ακινήτων, παρόχων ενέργειας, τοπικών αρχών και ερευνητών

Το κλειδί για επίτευξη των στόχων

Η δέσμευση με τους τελικούς χρήστες μέσω συνεχών δοκιμών και ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια μιας σειράς φάσεων ανάπτυξης τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ιστορικό

Ένας άνευ προηγουμένου μετασχηματισμός των πολιτικών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων έχει ήδη λάβει χώρα από τότε που ιδρύθηκε το EU BSO το 2016 (ως μέρος του πακέτου Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους ). Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , ο νόμος της ΕΕ για το κλίμα θέτει έναν νομικά δεσμευτικό στόχο για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, ο οποίος ισχύει για όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του οικοδομικού τομέα. Πρόσθετες πρωτοβουλίες πολιτικής που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως το Κύμα Ανακαίνισης , απεικονίζουν τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο κατασκευαστικός τομέας στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

«Fit for 55»

Στο πλαίσιο του λεγόμενου πακέτου «Fit for 55», που αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55%, η βασική νομοθεσία της ΕΕ ενημερώνεται για να αντικατοπτρίζει αυτήν την αυξημένη φιλοδοξία. Αυτό περιλαμβάνει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – οι οποίες έχουν πλέον συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες – και την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων , η οποία πλησιάζει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

ot.gr

RELATED ARTICLES