Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΠΕΔΜΕΔΕ: Επείγον αίτημα για ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ

ΠΕΔΜΕΔΕ: Επείγον αίτημα για ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ

espa2014

Η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θέτει εκ νέου επείγον αίτημα για ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ, υπενθυμίζοντας και προγενέστερη επιστολή της με την οποία είχε εγκαίρως ζητήσει τη νομοθετική παρέμβαση για την παράταση του ΕΣΠΑ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με στόχο να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αστοχίας και να επιτύχουμε ορθά και έγκαιρα αποτελέσματα για τα υπό εκτέλεση έργα.

Η Ένωση για μία ακόμη φορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί το φλέγον αυτό ζήτημα. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους και απομένουν μόλις πέντε μήνες μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών τους.

Σύμφωνα δε με το ισχύον ανελαστικό νομικό πλαίσιο που διέπει τα έργα αυτά είναι σαφές ότι το αντικείμενο των εξ εξελίξει συμβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015, στόχος που είναι πλέον αδύνατον να πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕ- ΔΕ, η επιβληθείσα τραπεζική αργία νέκρω- σε όλα τα εργοτάξια, μικρά και μεγάλα στη χώρα μας, με άμεση συνέπεια την αδυναμία απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα έργα θα μείνουν ημιτελή, θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ και πιθανόν η χώρα μας να υποχρεωθεί να επιστρέψει σημαντικά χρηματικά ποσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απειλείται ακόμα σωρεία πτωχεύσεων και σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για να παραταθεί το τρέχον ΕΣΠΑ ώστε να μη χαθεί το υπόλοιπο των χρηματο- δοτήσεων και να ολοκληρωθούν τα υπό εξέ- λιξη έργα που βρίσκονται πλέον σε διακοπή. Επειδή από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν γίνει ελάχιστες πληρωμές για τα έργα του ΕΣΠΑ, η ΠΕΔΜΕΔΕ διαπιστώνει ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους σε διά- στημα μικρότερο του ενός έτους. Μία άλλη λύση θα ήταν να μεταφερθεί «ως γέφυρες» στο νέο πλαίσιο στήριξης μεγάλος αριθμός έργων, πιθανότητα, όμως, που θα οδηγήσει στο συνολικό ανασχεδιασμό του, αφήνοντας εκτός αρκετά από τα έργα που επρόκειτο να ενταχθούν.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ καταλήγοντας ζητά από την πολιτική ηγεσία τις άμεσες ενέργειές της για ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ προς το συμφέρον των ιδίων των έργων, του δημοσίου συμφέροντος, του εθνικού προϋπολογισμού και των αναδόχων, εργοληπτών δημοσίων έργων, μελών της Ένωσης και δηλώνει έτοιμη να παράσχει οιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει απευθύνει και αντίστοιχο αίτημα προς την Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.) για δρομολόγηση ενεργειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτή την κα- τεύθυνση, τονίζοντας την κρισιμότητα του ζητήματος αυτού για την βιωσιμότητα του κατασκευαστικού τομέα.

 

Πηγή: tee.gr

RELATED ARTICLES