Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΝέαΠεριουσιολόγιο για κινητή και ακίνητη περιουσία από το 2016

Περιουσιολόγιο για κινητή και ακίνητη περιουσία από το 2016

akinita3Το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων θα πρέπει να δηλώνουν από το 2016 και εφ’ εξής όλοι οι φορολογούμενοι με στόχο να διαπιστωθεί η φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογουμένου, αλλά και για να συλληφθεί η φοροδιαφυγή. Το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα έχει τη μορφή μιας αναλυτικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι καταθέσεις και οι λοιπές αποταμιεύσεις των φορολογουμένων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας θα εξουσιοδοτούν (με την ετήσια φορολογική τους δήλωση) το Δημόσιο να δεσμεύει οποιαδήποτε κατάθεση, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ. διαπιστωθεί οποτεδήποτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας για την ύπαρξή τους.

Η δέσμευση θα ακυρώνεται μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από θετικό υπόλοιπο φορολογικής δήλωσης, ενώ θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ποινές.

Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά-καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κ.λπ.).
Η διαδικασία δημιουργίας του περιουσιολογίου γίνεται:

– Με αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, στη ΔΕΗ, στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, σε δήμους κ.λπ. και τα οποία δεν θα ξαναδηλωθούν.

– Με ειδική δήλωση των φορολογουμένων. Η δήλωση εξασφαλίζει κατοχύρωση ιδιοκτησίας (σε περίπτωση αμφισβητήσεων σε δικαστήριο), σύνδεση με δίκτυα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), δυνατότητα ανέγερσης ακινήτου, μεταβίβασης κ.λπ. Σε καμία περίπτωση η δήλωση αυτή δεν αντικαθιστά τον αναγκαίο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο κ.λπ.). Είναι απλώς μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική κατοχύρωση-εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου.

– Με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του περιουσιολογίου θα συνοδευθεί και με  τη δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.

Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και εφ’ εξής, θα καταγράφονται μόνιμα (μέσα από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία) οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση, στον χρόνο πραγματοποίησής τους. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) δεν δηλωθεί, οποτεδήποτε εντοπιστεί, κατάσχεται. Η πρόταση για κατάσχεση υπέρ του Δημοσίου δεν έχει στόχο την πολύ μικρή περιουσία (ή διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη – κληρονομιές, αγροτεμάχια χωρίς τίτλους.

Οπως αναφέρουν στελέχη του νέου οικονομικού επιτελείου, το περιουσιολόγιο αναμένεται θα αποτελέσει βασικό όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Με βάση το περιουσιολόγιο θα προσδιοριστεί η φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογουμένου, αφού σε αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδηματικά και περιουσιακά του στοιχεία.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Πηγή: kathimerini.gr

 

RELATED ARTICLES