Περισσότερα από 900 χιλιάδες ακίνητα στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων – Στατιστικά στοιχεία από τα δύο χρόνια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ για το νόμο 4178