Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΠοια ελληνικά νησιά θα επωφεληθούν από τα 54 εκατ. Ευρώ της Κομισιόν

Ποια ελληνικά νησιά θα επωφεληθούν από τα 54 εκατ. Ευρώ της Κομισιόν

21waterΤο ποσό των 54 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε εννέα Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) της Ελλάδας και σε ολόκληρη την Κύπρο, για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG, το οποίο αφορά τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων, καθώς και η προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού. Η συνεισφορά της Ε.Ε. ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ και οι πόροι θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Κομισιόν χθες, επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.

Οι ΠΕ της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι: Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Η κ. Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς».

Η Ελλάδα έχει τρία διασυνοριακά προγράμματα, τρία διακρατικά προγράμματα, δύο προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα. Η Κύπρος έχει ένα διασυνοριακό πρόγραμμα, δύο διακρατικά προγράμματα, δύο προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα.

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος είναι:
– Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.
– Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.
– Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
– Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
– Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
– Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

 

Πηγή: econews.gr

RELATED ARTICLES