Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΠοιες βελτιωτικές παρεμβάσεις εισάγονται στο ν/σ για τη φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Ποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις εισάγονται στο ν/σ για τη φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% οριζόντια, για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, θα προβλέπει το κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατίθεται -κατά πάσα πιθανότητα- σήμερα στη Βουλή. Η νέα αυτή σημαντική αλλαγή συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες στην κυβέρνηση και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα ενταχθεί στο τελικό κείμενο του υπό κατάθεση νομοσχεδίου.

Βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν, το τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2023 θα μειωθεί κατά 50%, από τα 650 στα 375 ευρώ, για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, είτε εντάσσονται είτε όχι στο νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης. Το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προέβλεπε μείωση 50% στο τέλος επιτηδεύματος μόνο για όσους θα δηλώσουν καθαρά εισοδήματα πάνω από τα όρια των τεκμαρτών εισοδημάτων που θα τους προσδιορίσει τον νέο σύστημα φορολόγησης, ενώ για όσους δηλώσουν λιγότερα από τα τεκμαρτά ποσά προβλεπόταν μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25%, στα επίπεδα των 487,50 ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν η μείωση του 50% θα επεκταθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, δηλαδή και στα νομικά πρόσωπα.

Για το φορολογικό έτος 2024 και για τα επόμενα φορολογικά έτη θα προβλέπεται πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις. Η οριζόντια μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για τους αυτοαπασχολούμενους θα περιορίσει την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν το 2024 για όσους εξ αυτών φορολογηθούν με το νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ για τους υπόλοιπους θα παραμείνει μία αμιγής ελάφρυνση της τάξεως των 325 ευρώ ετησίως.

Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιπες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που αποφάσισε να επιφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπουν:

1) Διαδικασία τακτικού εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου για όσους αυτοαπασχολούμενους αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό καθαρού κέρδους που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια και δηλώνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι επιθυμούν να φορολογηθούν με βάση τα δηλούμενα χαμηλότερα ποσά καθαρού εισοδήματος που θεωρούν ότι είναι τα πραγματικά φορολογητέα. Ο έλεγχος θα επεκτείνεται στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων και στις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες τους προκειμένου να προσδιορίζεται το πραγματικό επίπεδο διαβίωσής τους.

2) Αυτόματη διαδικασία επιβεβαίωσης του δικαιώματος απαλλαγής από το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων για όσους αυτοαπασχολούμενους:

* υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

* είναι φυλακισμένοι,

* νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

* βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

* έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

* τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

* προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η επιβεβαίωση των περιστατικών αυτών θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να υποβάλει δικαιολογητικά ο φορολογούμενος, αλλά με βάση αποδεικτικά στοιχεία που θα συλλέγει η ίδια η ΑΑΔΕ.

Δύο έξτρα βελτιωτικές παρεμβάσεις

1 Μείωση των προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους βάσει τζίρου: Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η βάση υπολογισμού του τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά ποσοστό κλιμακούμενο από 35% έως 100% ανάλογα με το κατά πόσο ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ. Τα ποσοστά αυτά αναμένεται να περιοριστούν ώστε να μειωθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση που διαπιστώθηκε ότι προκύπτει για όσους δηλώνουν ποσά καθαρών κερδών από 15.000 έως 30.000 ευρώ.

2 Μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους ασκούν εποχικά επαγγέλματα: Βελτιώσεις αναμένονται και στον τρόπο αντιμετώπισης των εποχικών επιχειρήσεων, καθώς είναι προφανές ότι π.χ. μια καντίνα σχολείου ή ένα κατάστημα εποχικών ειδών έχει «νεκρά» διαστήματα, οπότε θα φορολογείται για τους μήνες που πραγματικά λειτουργεί. Πιθανό είναι εξάλλου να ενταχθούν στις μερικές εξαιρέσεις και φορολογούμενοι που βρίσκονται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση, ζευγάρια αυτοαπασχολουμένων και αυτοαπασχολούμενοι με ανάπηρα τέκνα ή άλλα μέλη οικογενειών τους.

Γιώργος Παλαιτσάκης

elefthterostypos.gr

RELATED ARTICLES