Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΠόροι 100 εκ. ευρώ για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Πόροι 100 εκ. ευρώ για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

εξοικονομώΠόροι ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την πλήρη αποπληρωμή περίπου 10.000 νοικοκυριών, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δικαιούχων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με απάντηση του Υπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σε επερώτηση της βουλευτού κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη, μετά από επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ήδη η σχετική ΣΑΕ έχει υπογραφεί από τον Υπουργό.

Ειδικότερα, με επιστολή που είχε αποστείλει το ΤΕΕ Μαγνησίας, στις 12 Νοεμβρίου 2014, ζητούσε να ενημερωθεί « επ’ ακριβώς για το στάδιο αποπληρωμής των επιδοτήσεων τόσο στους δικαιούχους, όσο και στους επαγγελματίες της Μαγνησίας, όπως και για το πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης των υπολοίπων ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις».

 

ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Απάντηση για το ίδιο θέμα απέστειλε προς την κ. Μαρίνα  Χρυσοβελώνη και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, το οποίο είναι και ο διαχειριστής του προγράμματος. Το ΕΤΕΑΝ, στο οποίο είχε σταλεί και η επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Είναι προφανές από τη φύση του Προγράμματος ότι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων δε γίνεται αναλογικά με τη συμμετοχή της κάθε Περιφέρειας στον προϋπολογισμό, αλλά ανάλογα με την πραγματική ζήτηση, η οποία, σε κάποιες περιπτώσεις (ιδίως στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις) μπορεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες των πόρων που έχουν δεσμευθεί σε αυτές. Επομένως, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, εάν δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δανειολήπτη (καθυστέρηση στην προσκόμιση τιμολογίων), είναι συνήθως απόρροια της ανισομερούς ανάλωσης των ανά περιφέρεια/γεωγραφική ενότητα διαθέσιμων πόρων. Μέχρι στιγμής (και εντός του 2014), το ζήτημα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με εφαρμογή της τεχνικής της υπέρ-δέσμευσης και την ενεργοποίηση μη υλοποιηθεισών πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του ΥΠΕΚΑ, και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ποσό Ευρώ 85εκ. από το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. από το Σεπτέμβριο του 2014, οπότε και υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.

Κατά μείζονα λόγο, εφόσον τα αδιάθετα υπόλοιπα του Προϋπολογισμού δεδομένης Περιφέρειας διαφαίνονται ανεπαρκή για την εξυπηρέτηση των καταβολών των ήδη ενταγμένων έργων της, εύλογα αναστέλλεται η διαδικασία νέων εντάξεων, τουλάχιστον μέχρι ενισχύσεως του σχετικού Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται, πάντως ότι εφόσον τα αντίστοιχα κεφάλαια είναι διαθέσιμα στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε, η τελευταία δρομολογεί άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οδηγό του Προγράμματος τα αντίστοιχα κονδύλια στους λογαριασμούς των συνεργαζόμενων τραπεζών, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να πιστώσουν τους λογαριασμούς των ωφελουμένων ( με το ποσό της άμεσης ενίσχυσης) ή/και να εκταμιεύσουν το αντίστοιχο ποσό των δανείων.

Τέλος, εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πρέπει να επισημανθεί ότι για τις διαδικασίες σχεδιασμού, ανασχεδιασμού και συντονισμού της υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) του ΥΠΕΚΑ. Η εν λόγω

Υπηρεσία παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος σχεδιάζοντας και εκδίδοντας παράλληλα τις απαραίτητες οδηγίες-κατευθύνσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

myvolos.net

RELATED ARTICLES