Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΠροκήρυξη διαγωνισμού "Copernicus Masters 2015" από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Προκήρυξη διαγωνισμού “Copernicus Masters 2015” από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

ktimekxaΗ «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.», αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η έγκαιρη και ακριβής χαρτογραφική πληροφορία στις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων, προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών γεω-πληροφορικής για την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση γεωχωρικών δεδομένων στην κάλυψη αναγκών της καθημερινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό,  συμμετέχει στη διοργάνωση ενός διαγωνισμού διεθνούς εμβέλειας με τίτλο:Copernicus Masters 2015[1] αθλοθετώντας την: «Απεικόνιση χωρο-χρονικών δεδομένων»[2].  Προσκαλεί δε, όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεω-πληροφορικής ή σε συναφείς τομείς, να υποβάλουν προτάσεις με πρωτοποριακές ιδέες, πρωτότυπα συστήματα ή καινοτόμες εφαρμογές που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση τρισδιάστατων χωρο-χρονικών δεδομένων σε συσκευές πληροφορικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ιδέες, συστήματα και εφαρμογές που λειτουργούν σε κινητές συσκευές (π.χ. smartphones) και εστιάζουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε μία ή περισσότερες από τις κύριες θεματικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος «Κοπέρνικος» (π.χ. παρακολούθηση της ξηράς, της θάλασσας, της ατμόσφαιρας, της κλιματικής αλλαγής κλπ).

Η καλύτερη πρόταση θα βραβευθεί σε ειδική τελετή που θα γίνει το Φθινόπωρο και ο νικητής θα λάβει το χρηματικό έπαθλο των 5.000 Ευρώ.  Επίσης, θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του στην τελετή απονομής,  θα παρασχεθεί καθοδήγηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας του, δείγμα χωρικών δεδομένων από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ενώ η υποψηφιότητά του θα υποστηριχθεί στον τελικό γύρο του διαγωνισμού Copernicus Masters 2015 και θα υπάρξει η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της ιδέας του σε ειδική «θερμοκοιτίδα» για νεοφυείς εταιρείες.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.copernicus-masters.com/index.php?kat=challenges.html&anzeige=ncma.html

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων: 13 Ιουλίου 2015.

Η «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση» Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) είναι φορέας του Ελληνικού Δημοσίου υπεύθυνος για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και την ανάπτυξη της υποδομής των βασικών γεωχωρικών πληροφοριών της Χώρας. Διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες και εμπεριστατωμένες υποδομές χωρικών δεδομένων στην Ελλάδα, την οποία και χρησιμοποιεί για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, τη σύνταξη των δασικών χαρτών, και την υποστήριξη της δραστηριότητας διαφόρων κρατικών φορέων (π.χ. ανίχνευση αυθαιρέτων, ανάπτυξη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων CORINE Land Cover, οριοθέτηση περιοχών NATURA 2000, γεωαναφορά των θεσμικών χωρικών πληροφοριών κλπ).  Η ΕΚΧΑ Α.Ε., επίσης, προάγει την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής που επιτρέπουν την ευρεία χρήση των διαθέσιμων τρισδιάστατων χωρο-χρονικών δεδομένων της Χώρας στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας.

Πληροφορίες: Παναγιώτης Λολώνης, 210 6505636

Ιστοσελίδες: www.copernicus-masters.com/

www.copernicus-masters.com/index.php?kat=challenges.html&anzeige=ncma.html

Σημείωση: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ στο πλαίσιο του έργου «Μεγάλης Κλίμακας Φορείς Επίδειξης στην Αθήνα (LDA)» και υποστηρίζεται από την ΕΔΕΤ, το ΕΑΑ, τον ΣΕΚΕΕ, και την Ατλαντίς Α.Ε.  Η αποκλειστική ευθύνη της περιλαμβανόμενης πληροφορίας ανήκει στην ΕΚXA A.E.  Η ΕΕ, καθώς και οι υποστηρίζοντες φορείς, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ενδεχόμενη χρήση της περιλαμβανόμενης πληροφορίας.

 

[1]http://www.copernicus-masters.com/

[2] http://www.copernicus-masters.com/index.php?kat=challenges.html&anzeige=ncma.html

 

Πηγή: ktimatologio.gr

RELATED ARTICLES