Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΠροκήρυξη για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος "εξοικονόμηση κατ' οίκον"...

Προκήρυξη για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” του ΕΤΕΑΝ

εξοικονομησηΣτην προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προχωρά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) για την «Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΠρογράμματοςΕξοικονόμηση Κατ’ Οίκον (ΕΚΟ) της ΕΤΕΑΝ ΑΕ». Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στη «Διαύγεια» (βλ. εδώ).

Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση τουπληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον (ΕΚΟ) της ΕΤΕΑΝΑΕ», και συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τηνπαραμετροποίηση και τη δημιουργία ειδικών οθονών που θα ικανοποιούν της ανάγκες πουέχουν προκύψει λόγω της Πρόσκλησης προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. με κωδικό 134 (4180 / 1008 /A2 / 21-07-2015 και ΑΔΑ 78ΑΗ465ΦΘΘ-5ΜΚ) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο τηςκατηγορίας πράξεων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον – Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης καιενεργειακές επιθεωρήσεις» και την υλοποίηση πρόσθετωνλειτουργιών επί του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του προγράμματος«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες και το αργότερο έως την7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ (λήξη παράδοσης προσφορών) σταγραφεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Ξενίας 24, Αθήνα 11528). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 7/9/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα11:30 π.μ. από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΑΠ) που θασυσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) εβδομάδες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Πηγή: energia.gr

RELATED ARTICLES