Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΠροσλήψεις μηχανικών στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής

Προσλήψεις μηχανικών στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για 9 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής έργου, εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

α) Τέσσερα (4) άτομα Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

β) Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού
Περισσότερα εδώ
RELATED ARTICLES