Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑγγελίεςΠροσλήψεις Μηχανικών στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης - Οι ειδικότητες που ζητούνται

Προσλήψεις Μηχανικών στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης – Οι ειδικότητες που ζητούνται

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε ,ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε..Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016, πρόκειται να εκπονήσει την μελέτη του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΗΛΕΚΤΡΑ” ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» με τις κατάλληλες ειδικότητες μηχανικών και όχι μόνο.

Για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και τη συμπλήρωση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμματικών , η ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. .Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των παρακάτω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου / ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 3. Να έχουν ενεργή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών από την εγγραφή τους στο ΤΕΕ/ Δικηγορικό Σύλλογο.

4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Συμμετοχή σε υλοποίηση Συμβάσεων ΟΤΑ.

Επιθυμητά προσόντα

1. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.

2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/ υλοποίηση τεχνικών έργων

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

4. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

5. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας

 

Περισσότερα εδώ.

RELATED ARTICLES