Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήUncategorizedΠρόσληψη μηχανικών στο ΤΕΕ, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ

Πρόσληψη μηχανικών στο ΤΕΕ, μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ

Σε προσλήψεις Μηχανικών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων προχωρά το ΤΕΕ.

Aναλυτικά:

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Πρόκειται για την προκήρυξη ΑΣΕΠ με κωδικό 2Κ/2023. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ ξεκίνησε σήμερα 31 Ιουλίου 2023.

Οι θέσεις και οι κωδικοί τους, όπως και το αντικείμενο ενασχόλησης και οι άλλες σχετικές πληροφορίες παρατίθενται ενημερωτικά κατωτέρω, για ενημερωτικούς και μόνο λόγους. Ισχύ έχει μόνο, για κάθε χρήση, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ όπως έχει δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 17 Αυγούστου 2023ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν και να προσφέρουν στο ρόλο και το έργο του ΤΕΕ να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους, αίτηση και δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται.

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (29)

(πληροφορίες ανά κωδικό θέσης)

419 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την παροχή πληροφοριών στα μέλη του τμήματος για το σύστημα του ΤΕΕ e-άδειες, για το σύστημα των αυθαιρέτων, την ιστοσελίδα του τμήματος και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

420 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑ – ΠΑΤΡΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 114, 115, 117, 118, 119, 120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005, 023 ή 024

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί σε αντικείμενα εργασίας που αφορούν σε: α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, όπως είναι τα Επαγγελματικά Θέματα, οι Επαγγελματικές Διαφορές και η Διαμεσολάβηση, τα Εργασιακά Δικαιώματα των Μηχανικών, β) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, όπως είναι το Αναπτυξιακό και Επιστημονικό Έργο, η Βιβλιοθήκη και γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, όπως είναι τα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα, ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, η Τράπεζα Πληροφοριών.

421 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διαχείριση και οργάνωση προσωπικού διαχείριση θεμάτων μηχανικών, επίβλεψη λειτουργικών υποδομών του τμήματος (πληροφορικά συστήματα ΤΕΕ, εφαρμογές δικτύου, γραφείου λογιστηρίου τηλεδιασκέψεων και οργάνωση του επιστημονικού αρχείου του τμήματος και της βιβλιοθήκης) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του οργανισμού του ΤΕΕ.

422 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 111, 114, 115, 117, 119, 120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005, 024

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει αρμοδιότητες παροχής, εφαρμογής, κατασκευής και υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Τμήματος παράλληλα με παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων μηχανικού.

423 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106, 107, 108, 109

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την υποστήριξη σε θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών, Βιομηχανικής Παραγωγής, την πληροφόρηση των Μηχανικών, την υλοποίηση Προγραμμάτων και γενικότερα τη διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

424 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διοίκηση και τον συντονισμό της Υπηρεσιακής Μονάδας, με στόχο την παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία του και την επίτευξη των ειδικότερων στόχων και προγραμμάτων δράσης, που καθορίζονται εκάστοτε από τα Όργανα Διοίκησης αυτού.

425 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με το συντονισμό επιτροπών και ομάδων εργασίας, τη διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων δικτύωσης, τη διαχείριση επικοινωνίας με δήμους, περιφέρεια και υπηρεσίες, την οργάνωση καθημερινής ατζέντας θεμάτων, τη διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτουμένων έργων και προγραμμάτων, την υποστήριξη των συναδέλφων για θέματα αυθαιρέτων, για το πρόγραμμα εξοικονομώ, για τη λειτουργία της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον οργανισμό του ΤΕΕ.

426 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 108

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την επεξεργασία προγραμμάτων δράσης και θέσεων σε επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση προόδου υλοποίησής τους, την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη διοικητική διαχείριση του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων.

427 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 107

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την επεξεργασία προγραμμάτων δράσης και θέσεων σε επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση προόδου υλοποίησής τους, την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη διοικητική διαχείριση του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων.

428 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 111,115

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διερεύνηση και εξεύρεση ή/και κατασκευή, ηλεκτρονικών πλατφορμών και συστημάτων διευκόλυνσης της επικοινωνίας και προβολής των θέσεων και των εκδηλώσεων του ΤΕΕ σχετικά με την επιστήμη και το επάγγελμα του Μηχανικού και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των Μελών του ΤΕΕ στο Διεθνές Περιβάλλον.

429 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 109, 110

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την επεξεργασία προγραμμάτων δράσης και θέσεων σε επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση προόδου υλοποίησής τους, την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη διοικητική διαχείριση του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων.

430 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διερεύνηση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στις χώρες που παρουσιάζουν ευκαιρίες δραστηριοποίησης των Μηχανικών, την επίλυση τυχών θεσμικών προβλημάτων και τη διερεύνηση πιθανών νέων αγορών.

431 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την επαγγελματική και επιστημονική υποστήριξη των μελών του ΤΕΕ και γενικά με τη διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

432 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης την παρακολούθηση και υποστήριξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης στον τομέα της υλοποίησης των στόχων που καθορίζονται από τη Διοίκηση του ΤΕΕ, την παρακολούθηση του έργου των Περιφερειακών Τμημάτων του και τον σχεδιασμό των ενεργειών για την εξασφάλιση της εξωστρέφειας του ΤΕΕ.

433 (4 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την επεξεργασία προγραμμάτων δράσης και θέσεων σε επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση προόδου υλοποίησής τους, την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη διοικητική διαχείριση του λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν στην εκτέλεση των ιδιωτικών έργων.

434 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρας)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα μηχανικών, τη διαδικασία πραγματογνωμοσυνών την τήρηση εντύπου και ηλεκτρονικού μητρώου εκπροσωπήσεων καθώς και προετοιμασία και διαβίβαση της σχετικής αλληλογραφίας – ηλεκτρονικές κληρώσεις κ.λπ.

435 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με επιστημονικά και επαγγελματικά θέματα μηχανικών, συνεργασία και υποστήριξη του έργου των οργάνων διοίκησης και επιτροπών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με βαρύτητα και ιδιαίτερα της διοικούσας επιτροπής, την προετοιμασία, διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από διάφορες πηγές και τη διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων δικτύωσης.

436 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106, 107

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ (e-adeies, ταυτότητα κτιρίου, σύστημα αυθαιρέτων, αμοιβές ιδιωτικών έργων, ενεργειακοί επιθεωρητές – ΚΕΝΑΚ) ζητήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων, επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με υπηρεσίες που απασχολούν στην καθημερινότητα τους μηχανικούς (ΥΔΟΜ, Διευθύνσεις Ανάπτυξης, Τεχνικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επιθεώρηση Εργασίας, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας), διεκδικήσεις αμοιβών, διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, γραμματεία πειθαρχικού ελέγχου, ενασχόληση με την υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

437 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004, 005, 022

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την υποστήριξη των μελών του ΤΕΕ σε ασφαλιστικά θέματα, την υποστήριξη της λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, πληρωμές, επιταγές, εμβάσματα, την εκκαθάριση δαπανών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, την απόδοση κρατήσεων, τη σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, απολογισμού, αναλήψεις υποχρέωσης, ενασχόληση με την σχεδίαση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με ζητήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ, διαδικασία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, γραμματεία πειθαρχικού ελέγχου, γραμματειακή υποστήριξη οργάνων διοίκησης.

438 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΒΟΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106, 107, 108, 109

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 005, 026

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προστασίας μνημείων και του προγράμματος εξοικονομώ.

439 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 116

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την υποστήριξη και τον συντονισμό του έργου των Επιστημονικών Επιτροπών του ΤΕΕ-Θράκης (Μονίμων Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας), την επεξεργασία και σύνταξη σχεδίων όρων σύμβασης (ενδεικτικά διακηρύξεων, συμβάσεων κ.λπ.) και γενικότερα τη διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

440 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ (νήσος Ρόδου)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 122

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών οργάνωσης και επικοινωνίας των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ, τη συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα εκπόνησης μελετών δημοσίου χώρου, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τον σχεδιασμό και την υποστήριξη νέων διαδικασιών εγκρίσεων και βεβαιώσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-άδειες, τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς και επιμελητήρια για οποιοδήποτε επιστημονικό, τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, την παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων μηχανικού (τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού, υποστήριξη επιτροπών, υποστήριξη μόνιμων επιτροπών και τομέων ευθύνης του ΤΕΕ, υποστήριξη τμήματος διεθνών σχέσεων κ.λπ.) και την οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων επιμόρφωσης και ενημέρωσης μηχανικών, οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων τεχνικού επιστημονικού σκοπού.

441 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ (ν. Ρόδου)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 110, 122, 123

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς και επιμελητήρια για οποιοδήποτε επιστημονικό, τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και την παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων μηχανικού (τεχνικές πραγματογνωμοσύνες, επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού, υποστήριξη επιτροπών, υποστήριξη μόνιμων επιτροπών και τομέων ευθύνης του ΤΕΕ, υποστήριξη τμήματος διεθνών σχέσεων κ.λπ.).

442 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ – ΛΑΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 111, 114, 115, 117, 118, 119, 120

001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την επαγγελματική και επιστημονική υποστήριξη των μελών του ΤΕΕ και γενικά με τη διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

443 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ – ΛΑΜΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 121

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διαχείριση θέσεων και δραστηριοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας, που αφορούν την εκπαίδευση, το επάγγελμα και την ασφάλιση των μηχανικών και γενικά τις τρέχουσες εξελίξεις, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Στερεάς με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση των μελών του.

444 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 106, 110, 111, 115, 118, 119,120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 005

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα είναι αρμόδιος/α για την συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου Η/Υ της Υπηρεσιακής Μονάδας, της εφαρμογής και συντήρησης όλων των λογισμικών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται (ενδεικτικά πληροφοριακά συστήματα ΤΕΕ, εφαρμογές διαδικτύου, γραφείου, λογιστηρίου, τηλεδιασκέψεων κ.λπ.). Ακόμη θα αναλάβει την ψηφιοποίηση, οργάνωση και δημοσιοποίηση του ιστορικού και ενεργού επιστημονικού αρχείου του Τμήματος και της βιβλιοθήκης αυτού.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (19)

(πληροφορίες ανά κωδικό θέσης)

402 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:  103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 011

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την ανάληψη οικονομικών αρμοδιοτήτων και την υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου της υπηρεσίας παράλληλα με την άσκηση διοικητικών υπηρεσιών της υπηρεσιακής μονάδας

404 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004, 018

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με θέματα του Λογιστηρίου της Υπηρεσιακής Μονάδας, καθώς επίσης με τα Οικονομικά Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

405 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 102

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διοίκηση και τον συντονισμό της Υπηρεσιακής Μονάδας, με στόχο την παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία του και την επίτευξη των ειδικότερων στόχων και προγραμμάτων δράσης, που καθορίζονται εκάστοτε από τα Όργανα Διοίκησης

406 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΒΑΛΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού, τη λογιστική παρακολούθηση ΤΕΕ και λοιπών συμμετοχών της υπηρεσιακής μονάδας, τον συντονισμό επιτροπών και ομάδων εργασίας, τη διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων δικτύωσης, τη διαχείριση επικοινωνίας με δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες, την οργάνωση καθημερινής ατζέντας θεμάτων, τη διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτουμένων έργων και προγραμμάτων και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον οργανισμό του ΤΕΕ.

407 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002, 019

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης αλλά και της διοίκησης προσωπικού και της διοικητικής οργάνωσης τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Μονάδων

408 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 102

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν κυρίως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και της διεκπεραίωσης μέρους ή συνόλου διοικητικών εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΤΕΕ.

409 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001

Ενδεικτικά: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τη διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των διοικητικών εργασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας, όπως η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, η λογιστική παρακολούθηση, η παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, η πληρωμή των δαπανών, η εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών ή την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. για αμοιβές και φορολογικά θέματα.

410 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 104

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004

Ενδεικτικά: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τη διοικητική υποστήριξη και επικοινωνία με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, τη δημιουργία, προώθηση και προβολή των θέσεων, διεθνών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, στα Κοινωνικά Δίκτυα, την υποστήριξη εκδηλώσεων διεθνούς ή πανελλήνιου χαρακτήρα, την προβολή και τον χειρισμό ηλεκτρονικών εγγραφών, την οργάνωση φυσικών και ψηφιακών εκδηλώσεων Διεθνούς χαρακτήρα και βεληνεκούς και την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα Όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ και την Υπηρεσία ή τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από αυτά, τη δημιουργία, προώθηση και προβολή των θέσεων, διεθνών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, στα Κοινωνικά Δίκτυα, την υποστήριξη εκδηλώσεων διεθνούς ή και πανελλήνιου χαρακτήρα, την προβολή και τον χειρισμό ηλεκτρονικών εγγραφών, την οργάνωση φυσικών και ψηφιακών εκδηλώσεων Διεθνούς χαρακτήρα και βεληνεκούς

411 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 104

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 020

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών του Τ.Ε.Ε. για αμοιβές και φορολογικά θέματα, τη διοικητική υποστήριξη του ΤΕΕ κατά την υλοποίηση του Ψηφιακού Χάρτη που ανέλαβε βάσει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/2020 (Β΄ 1173) κοινής υπουργικής απόφασης και γενικά με μέρος ή το σύνολο των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

412 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 104

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την παρακολούθηση και λειτουργία των Μητρώων του ΤΕΕ.

413 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 104

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν κυρίως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και της διεκπεραίωσης διοικητικών εργασιών.

414 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ (νήσος Κέρκυρας)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του περιφερειακού τμήματος, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού, τη διαχείριση κάθε δαπάνης και όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες για τη διεκπεραίωση τους, την εκκαθάριση των πάσης φύσεως αμοιβών και δαπανών, τη μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου, αναλώσιμου η μη η άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, τον έλεγχο για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων του ΤΕΕ, τη μέριμνα για την είσπραξη κάθε νόμιμου εσόδου, από συνδρομές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων η άλλων διεθνών οργανισμών και την προετοιμασία, διενέργεια προβλεπόμενων ελέγχων και υποβολή συγκεντρωτικά όλων των οικονομικών στοιχείων, ανά οικονομικό έτος, στο ελεγκτικό συνέδριο προς κατασταλτικό έλεγχο

417 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ (νήσος Ρόδου)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την ανάληψη οικονομικών αρμοδιοτήτων και την υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου της υπηρεσίας παράλληλα με την άσκηση διοικητικών υπηρεσιών της υπηρεσιακής μονάδας

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ (10)

(πληροφορίες ανά κωδικό θέσης)

445 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΜΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 105

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 004

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνος για την προβολή των δράσεων και των θέσεων του Τ.Ε.Ε., την επιμέλεια των δημοσίων σχέσεων του Τ.Ε.Ε., τη σύνταξη δελτίων Τύπου και την επιμέλεια των Ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., την έκδοση ηλεκτρονικού ενημερωτικού Δελτίου, τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, την αποδελτίωση ΜΜΕ σε θέματα που αφορούν το Τ.Ε.Ε. και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων αγοράς εργασίας.

446 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 101

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης τη νομική υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. στην προώθηση των στόχων του και των συμφερόντων του, ως αυτοτελούς ΝΠΔΔ, και γενικότερα τη διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

447 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 103

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 019

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, την αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Τ.Ε.Ε. με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους, την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των Περιφερειακών Τμημάτων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις οικονομικές ροές του Τ.Ε.Ε, τη μέριμνα για την αποδοτική διαχείριση των πόρων του Τ.Ε.Ε., τον έλεγχο για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων του Τ.Ε.Ε.

448 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 113, 117, 120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 002, 014

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την υποστήριξη των αναγκών της Υπηρεσιακής Μονάδας σε ό,τι αφορά Δίκτυα, Προγράμματα, Ψηφιακά μέσα, Ηλεκτρονικές πλατφόρμες (προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων), Υποστήριξη χρηστών, Ιστοσελίδα του τμήματος και ιστοσελίδες προγραμμάτων, συνεδρίων κ.λπ., Ηλεκτρονικά μέσα, περιοδική ηλεκτρονική έκδοση, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ψηφιακή υπογραφή, Συστήματα ΕΣΗΔΗΣ, ΟΠΣ κ.λπ., Υποστήριξη Διοίκησης και Επιτροπών σε θέματα Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών.

449 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 113, 117, 120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 009

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ και γενικά τη διεκπεραίωση μέρους ή του συνόλου των εργασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής Μονάδας.

450 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 113, 117, 120

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 010

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την προστασία και ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων, τη διαχείριση δικαιωμάτων και χρηστών, τον έλεγχο ασφαλείας (security audit), τη συγγραφή και επικαιροποίηση πολιτικής ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων, τον χειρισμό περιστατικών ασφαλείας, τον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων CA.

451 (1 ΘΕΣΗ)

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 113, 117, 120

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την εκτίμηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα, τη μελέτη, την ανάλυση, τον σχεδιασμό Βάσης Δεδομένων και Λογισμικού, την υλοποίηση Λογισμικού (Φόρμες, Εκτυπώσεις, Διαδικτυακές υπηρεσίες και κλήση άλλων τρίτων) τα κυκλώματα: καταβολών πληρωμών με ΔΙΑΣ, αποστολών ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών μηνυμάτων. Επίσης θα απασχοληθεί με τη δοκιμή διαδικτυακών εφαρμογών ή και υπηρεσιών, την προετοιμασία παράδοσης σε λειτουργία, τον έλεγχο και τεκμηρίωση, τα εγχειρίδια – Οδηγίες χρηστών, τον κύκλο λειτουργίας – Υποστήριξης μέχρι την παράδοση κ.λπ., την ψηφιοποίηση έντυπων αρχείων, την αναβάθμιση – επέκταση λειτουργούντων έργων και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (εκτίμηση κόστους υπηρεσιών και παρακολούθηση υλοποιήσεων).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ (3)

(πληροφορίες ανά κωδικό θέσης)

501 (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 201, 202

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 002

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί θα είναι αρμόδιος/α στη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών της Υπηρεσίας (ενδεικτικά τήρηση πρωτοκόλλου, πραγματογνωμοσύνες, γραμματεία Επιτροπών και συλλογικών οργάνων κ.λπ.) και στην εφαρμογή των σχετικών με το μητρώο μελών διαδικασιών (εξετάσεις ΑΑΕ, βεβαιώσεις, εισφορές κ.λπ.). Ακόμη θα αναλάβει την αρχειοθέτηση του ιστορικού και ενεργού διοικητικού αρχείου του Τμήματος και τις διαδικασίες δανεισμού και εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης αυτού.

502 (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 202, 203

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 012

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με: Επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (hardware), εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού γραφείου και λοιπού λογισμικού Η/Υ, εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών Η/Υ, εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και θέσεων δικτύου δεδομένων και τηλεπικοινωνιών και υποστήριξη χειριστών στη χρήση λειτουργικών συστημάτων Η/Υ, εφαρμογών γραφείου και λοιπού λογισμικού Η/Υ.

503 (1 ΘΕΣΗ)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 202, 203

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 002, 013

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με: Υλοποίηση Λογισμικού (Φόρμες, Εκτυπώσεις, Διαδικτυακές υπηρεσίες και κλήση άλλων τρίτων), δοκιμή διαδικτυακών εφαρμογών ή και υπηρεσιών, προετοιμασία παράδοσης σε λειτουργία, έλεγχο και τεκμηρίωση, Εγχειρίδια – Οδηγίες χρηστών, κύκλο λειτουργίας – υποστήριξη μέχρι την παράδοση κ.λπ., αναβάθμιση – επέκταση λειτουργούντων έργων και συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες (εκτίμηση κόστους υπηρεσιών και παρακολούθηση υλοποιήσεων).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΕ (2)

(πληροφορίες ανά κωδικό θέσης)

604 (1 ΘΕΣΗ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 301

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 003

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα λειτουργούν στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας

606 (1 ΘΕΣΗ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 301

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 001, 003

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα λειτουργούν στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα προσόντα, βάση της προκήρυξης, περιλαμβάνονται ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ. Πιο αναλυτικά:

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Επίσης ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ περιλαμβάνεται ειδική αναφορά – σήμανση στις θέσεις ειδικών κατηγοριών (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κλπ).

Για κάθε χρήση, πλήρης προκήρυξη είναι η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ καθώς η παρούσα ενημέρωση έχει απλό πληροφοριακό χαρακτήρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

  1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια / πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια / πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 31 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 17 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου -> Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο  υποψήφιος πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Tα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄)

*****

Στην προκύρηξη του ΑΣΕΠ, όπως έχει δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ, περιλαμβάνονται:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α.1.1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Α.1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

Α.1.3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Α.1.4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) (αφορά άλλα επιμελητήρια)

Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)

Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Α.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Α.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)

Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Δ.5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΥΕ

Δ.6.1. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6.2. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.6.3. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΥΕ)

Δ.7. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Δ.8. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η΄ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)

Δ.9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Δ.10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δ.11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Δ.12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄)

Από 1/9/2022 εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 94/2022 (Β΄ 3614) κανονιστική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20/2023 (Β΄ 594), στην οποία καθορίζονται τα Πάγια Μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021) κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021. Η ανωτέρω απόφαση  περιλαμβάνει ιδίως τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά για την απόδειξη προσόντων, τον τρόπο απόδειξης των κριτηρίων κατάταξης, της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, της γλωσσομάθειας, της εντοπιότητας, καθώς και τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης. Ως εκ τούτου για τη δομή της προκήρυξης έχουν ληφθεί υπόψη τα ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ, στα οποία αυτή παραπέμπει [διαδρομή: www.asep.gr -> Ενημερωτική Πύλη -> Ενημέρωση -> Πάγια Μέρη Προκηρύξεων (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)] στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

*****

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

*****

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 2), εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3): Τις εργάσιμες ημέρες: Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης (Βοήθεια > Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

RELATED ARTICLES