Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΠρόσθετα έσοδα για τις ΑΠΕ από τις προτάσεις του ΛΑΓΗΕ για τις...

Πρόσθετα έσοδα για τις ΑΠΕ από τις προτάσεις του ΛΑΓΗΕ για τις εγγυήσεις προέλευσης

fb

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση πρόταση-εισήγηση του ΛΑΓΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ, με στόχο την εισαγωγή νέων διατάξεων για τον υπολογισμό του Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή και του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της χώρας.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση του ΚΣΗΕ και η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας στο Εγχειρίδιο, ρυθμίζει θέματα αναφορικά με:

– τη διαχείριση των Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) και τη δημιουργία περιβαλλοντικής αγοράς (αγοραπωλησία ΕΠ), η οποία θα εξασφαλίσει πρόσθετο έσοδο για τους παραγωγούς ΑΠΕ.

– την αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος στον τελικό καταναλωτή με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή του σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.2, εδάφιο (α) του ν.4001/2011, καθώς και τα σχετικά προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, έκαστος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στους πελάτες του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων που αντιστοιχεί στην ποσότητα ενέργειας που προμήθευσε κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο.

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα, ο ΛΑΓΗΕ αναλαμβάνει να υπολογίζει ετησίως το υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα και το Μείγμα εκάστου Προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των Μητρώων που τηρεί η ίδια η εταιρεία ως Φορέας Έκδοσης (ΦΕ) σύμφωνα με το Ν.3468/2006 όπως ισχύει, τα δεδομένα ΕΠ των Μητρώων που τηρούν οι άλλοι δύο ΦΕ, δηλαδή ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και τα δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης που του κοινοποιούν ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με την υπόθεση ότι:

1) Το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα είναι ένα και μοναδικό και αφορά στο σύνολο της Επικράτειας και όχι τρία διακριτά για το α) Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Domain ΛΑΓΗΕ ΑΕ), β) τα ΜΔΝ (Domain ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και γ) τα Αυτόνομα Συστήματα (Domain ΚΑΠΕ).

2) Οι ΕΠ ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αποζημιώνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ ΑΕ χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό του ιδιαίτερου Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτή.

3) Οι Φορείς Έκδοσης ΕΠ παραμένουν τρεις, όπως ορίζει ο Ν.3468/2006.

* Tα προτεινόμενα Άρθρα του ΚΣΗΕ και το νέο Παράρτημα του Εγχειριδίου του ΚΣΗΕ.

 

Πηγή: energia.gr

RELATED ARTICLES