Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΨηφιοποίηση Πολεοδομίας Καλαμάτας: ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στελεχών αδειών

Ψηφιοποίηση Πολεοδομίας Καλαμάτας: ηλεκτρονική καταγραφή όλων των στελεχών αδειών

computingΟλοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των στελεχών αδειών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, κάτι που οδήγησε στην αποτύπωση των στελεχών για πάνω από 70.000 άδειες οικοδομής, τις οποίες έχει χορηγήσει η Πολεοδομία Καλαμάτας (αφορούν στο μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Μεσσηνίας, πλην των περιοχών Πύλου και Κυπαρισσίας).
Με τη διαδικασία αυτή, που διήρκεσε μερικούς μήνες, τεκμηριώθηκε στο διηνεκές το αρχείο αυτό και η Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να τυπώσει αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Η ηλεκτρονική αποτύπωση πραγματοποιήθηκε μέσω προγράμματος της ΕΕΤΑΑ.
Σημειώνεται πως από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας καταρχήν ταξινομήθηκαν οι φάκελοι των αδειών και έγινε ευρετηριασμός ανά έτος και καταχώριση των σχετικών δεδομένων σε υπολογιστή. Μετά την καταγραφή των φακέλων και την τακτοποίηση των στελεχών, ταξινομήθηκαν και τα τελευταία κατ’ αύξοντα αριθμό και καταχωρίσθηκαν στον υπολογιστή. Ακολούθησε ψηφιακή σάρωση του υλικού αυτού με scanner.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ
Σημειώνεται πως ο Δήμος Καλαμάτας παρέχει και χωρικές πληροφορίες που χρειάζονται οι μηχανικοί. Σχετική προσπάθεια μηχανοργάνωσης έχει ήδη ξεκινήσει. Για παράδειγμα, το ΓΠΣ, τα σχέδια πόλης και οι τροποποιήσεις τους – με παραπομπή στα σχετικά ΦΕΚ – είναι διαθέσιμα στους μηχανικούς.

 

Πηγή: kalamata.gr

RELATED ARTICLES