Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΣΑΤΕ: "Λουκέτο σε χιλιάδες εργοληπτικές εταιρείες αν καταργηθεί το ΤΣΜΕΔΕ"

ΣΑΤΕ: “Λουκέτο σε χιλιάδες εργοληπτικές εταιρείες αν καταργηθεί το ΤΣΜΕΔΕ”

tsmedeΕνδεχόμενη κατάργηση της αυτονομίας του ΤΣΜΕΔΕ, όπως αυτή διαφαίνεται από το κείμενο «Γενικές αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης», το οποίο κατέθεσε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ) ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Κατρούγκαλος, θα είναι καταστροφική για τον κατασκευαστικό κλάδο, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κι αυτό γιατί το ΤΣΜΕΔΕ, όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή του ΣΑΤΕ, δεν συνιστά ένα ακραιφνώς ασφαλιστικό ταμείο παροχής συντάξεων και περίθαλψης, αλλά λειτουργεί αποφασιστικά και καταλυτικά σε ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας, καθώς από την ίδρυσή του, συστηματικά στηρίζει τόσο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όσο και τους μελετητές και ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, παρέχοντας τις αναγκαίες εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή σε δημοπρασίες και την ανάληψη έργων, είτε δημόσιων, είτε ιδιωτικών.

Συγκεκριμένα, το ΤΣΜΕΔΕ κάθε χρόνο εκδίδει, κυρίως σε μικρούς και μεσαίους εργολήπτες και μελετητές, περί τις 70.000 εγγυητικές επιστολές, που αποφέρουν στο Ταμείο ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 10 εκ. € από προμήθειες, δηλαδή με κόστος ιδιαίτερα χαμηλό, κάτι που δεν είναι εφικτό να έχουν από το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, προεξοφλούνται λογαριασμοί έργων και μελετών, με ευνοϊκούς για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες όρους, διασφαλίζοντας τη απρόσκοπτη συνέχιση των έργων και μελετών.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό γίνεται με κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει από τους ίδιους τους μηχανικούς-μέλη του (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα), με κόστος στο οποίο μπορούν να ανταπεξέλθουν όσοι τυγχάνουν αυτής της διευκόλυνσης και το οποίο δεν μετακυλύεται στο ελληνικό δημόσιο.

Όπως υπενθυμίζει ο ΣΑΤΕ, παρόμοιες δομές ταμείων λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και μάλιστα με μεγαλύτερο εύρος πιστωτικών λειτουργιών για την υποβοήθηση των μελών τους, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενη κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ θα φέρει σε μειονεκτική, συγκριτικά, θέση τους Έλληνες εργολήπτες και τον εγχώριο κατασκευαστικό και μελετητικό κλάδο.

Να σημειωθεί ότι από το κείμενο που κατατέθηκε στην ΟΚΕ από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρόλο που προκύπτει ότι στρατηγική επιλογή του υπουργείου είναι να δημιουργηθεί ένα ταμείο κύριας ασφάλισης και ένα επικουρικής, για όλους, όπως, επίσης, τόσο τα αποθεματικά, όσο και η ακίνητη περιουσία των σημερινών ταμείων να περιέλθουν σε μια κοινή διαχείριση και «να αξιοποιηθούν με βάση ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανές πλαίσιο», καταγράφονται και εξαιρέσεις, οι οποίες, συγκεκριμένα, αφορούν τον ΟΓΑ και το ΝΑΤ, στο πεδίο άσκησης των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιοτήτων, γεγονός που αναδεικνύει την δυνατότητα εξαιρέσεων, όπως δηλαδή ζητείται από τον ΣΑΤΕ για την περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ.

Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει ότι το ΤΣΜΕΔΕ (Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), το οποίο ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 2326/1940, δεν είναι ένα συμβατικό ασφαλιστικό ταμείο, αλλά ένα ταμείο αλληλοβοήθειας των εργοληπτών δημοσίων έργων και στήριξης της δουλειάς τους καθ’ όλο τον επαγγελματικό βίο. Δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους εργολήπτες, με δικά τους χρήματα και διευκολύνει στην διεκπεραίωση των κατασκευών, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχει σε κάθε περίπτωση το δημόσιο για την καλή εκτέλεση των έργων.

Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη κατάργησή του θα σημάνει, εκτός των άλλων, «λουκέτο» σε ένα πλήθος κατασκευαστικών επιχειρήσεων, με αλυσιδωτές εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση τόσο στις κατασκευές, όσο και σε χιλιάδες άλλες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που εξαρτούν την ύπαρξή τους από τον κατασκευαστικό κλάδο. Παράλληλα, θα επιδράσει αρνητικά στον συναγωνισμό που αναπτύσσεται κατά τις δημοπρασίες και άρα στο κόστος των δημόσιων έργων στη χώρα μας.

Θα πρέπει να σημειωθεί, αναφέρεται στην επιστολή του ΣΑΤΕ, ότι το ΤΣΜΕΔΕ, χάρη στον τρόπο λειτουργίας του, αποτελεί πρότυπο αφού μπόρεσε να στηριχτεί στα δικά του οικονομικά μέσα και να σχηματίσει σημαντικά αποθεματικά, τα οποία εγγυώνται τη λειτουργία του, κυρίως, τον παρεμβατικό του ρόλο στην κατασκευαστική δραστηριότητα.

«Με βάση αυτά, – καταλήγει ο ΣΑΤΕ στην επιστολή του προς τον κ. Κατρούγκαλο – κι επειδή διαφαίνεται πρόθεσή σας, για ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες εκτιμούμε ότι θα πρέπει να γίνουν βάσει ορθολογικών και ρεαλιστικών δεδομένων και όχι βάσει άλλων, μη τεχνοοικονομικών, κριτηρίων, διότι και πάλι το πρόβλημα θα επανέλθει εντονότερο σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ζητάμε να υιοθετήσετε το αίτημα του εργοληπτικού κόσμου για αυτονομία του ΤΣΜΕΔΕ.

Και το ζητάμε τώρα, πριν επέλθουν οι διαλυτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον κλάδο των κατασκευών που θα οδηγήσουν σε πλήρη αφανισμό της συγκεκριμένης επιχειρηματικής επαγγελματικής κατηγορίας, φυσικών και νομικών προσώπων.

Ζητάμε, επί της ουσίας, στην Ελλάδα, επιτέλους, οι καλές πρακτικές και τα καλά παραδείγματα, όπως είναι η περίπτωση του ΤΣΜΕΔΕ, να επιβραβεύονται και να αντιμετωπίζονται ως τέτοια και όχι να ισοπεδώνονται και να εξαφανίζονται».

Την επιστολή, εκτός από τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΣΑΤΕ απευθύνει σε όλα τα πολιτικά κόμματα και τους μηχανικούς βουλευτές, όπως, επίσης, στον πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ, τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές και Μελετητικές Οργανώσεις, ουσιαστικά καλώντας σε μια ευρύτερη συνεργασία, για κατανόηση των επιπτώσεων και αποτροπή κατάργησης του ΤΣΜΕΔΕ.

 

Πηγή:imerisia.gr

RELATED ARTICLES