Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΣχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας το κτίριο της ΡΑΕ

Σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας το κτίριο της ΡΑΕ

raeΈνα βήμα πιο κοντά στο στόχο της να καταστήσει, ως το 2020, το κτίριό της σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» βρίσκεται η ΡΑΕ.

Όπως σημειώνει η ίδια, στα τέλη του Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την TUV Austria Hellas,η διαδικασία της πρώτης επιτήρησης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το Δεκέμβριο του 2012, η Ολομέλεια της ΡΑΕ αποφάσισε την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011 στο κτίριο της Αρχής (Πειραιώς 132), σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της ΡΑΕ πιστοποιήθηκε κατά EN ISO 50001:2011 το Φεβρουάριο του 2014 από την TUV Austria Hellas, με τη συμμετοχή του ΕΣΥΔ, και η διαδικασία της πρώτης επιτήρησής του κατά EN ISO 50001:2011  ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους από την TUV Austria Hellas.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχοντας ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ΣΕΔ του κτιρίου της, εφάρμοσε τη Μεθοδολογία του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (International Performance Measurement Verification Protocol – EVO 10000 – 1:2012), το οποίο εισάγει τις βέλτιστες μεθοδολογίες μοντελοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, προκειμένου να προκύπτουν αξιόπιστα και επιστημονικώς έγκυρα αποτελέσματα εξοικονομήσεων. Το IPMVP απαιτεί οι αναφορές να αποτυπώνουν τις εξοικονομήσεις σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες. Οι τελευταίες,  προκύπτουν με βάση τις τιμές που ίσχυαν για κάθε ενεργειακή παράμετρο κάθε περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν οι εξοικονομήσεις ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των τιμολογίων των προμηθευτών ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι λεγόμενες «ανηγμένες τιμές ενέργειας» δεν έχουν εφαρμογή, καθώς ρητά αποκλείονται από το IPMVP.

Αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ

Με βάση την πρόσφατη Ενεργειακή Ανασκόπηση στο κτίριο της Αρχής, οι πραγματικές εξοικονομήσεις τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης (10/2013-9/2014), αποτυπωμένες σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες κατά IPMVP, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (10/2011-9/2012), διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

(iΕνεργειακή εξοικονόμηση

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη ζώνη υψηλής χρέωσης υπολογίστηκε σε 94.491 kWhel, σημειώνοντας πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του 15,8%.

Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τη ζώνη χαμηλής χρέωσης υπολογίστηκε σε 93.278 kWhel, σημειώνοντας πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του 24%.

Η ετήσια πραγματική μείωση της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης υπολογίστηκε σε 702 kWel, σημειώνοντας  πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του29,6%.

Η ετήσια πραγματική εξοικονόμηση στη Μέγιστη Ζήτηση Αιχμής υπολογίστηκε σε 583 kWel, καταγράφοντας πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του27%.

Η ενεργειακή εξοικονόμηση για το φυσικό αέριο υπολογίστηκε σε190.616 kWhth, καταγράφοντας πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του 51,3%.

Συνεπώς, το σύνολο της εξοικονόμησης στις καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου της ΡΑΕ έφθασε τις 378.384 kWhel+th, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς της τάξης του 28%.

ii)   Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους (€)

Η συνολική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε νομισματικές μονάδες κατά τη δεύτερη περίοδο απόδοσης, σύμφωνα με τις τιμές του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίοδο, υπολογίστηκε σε 28.926 €.

Η συνολική εξοικονόμηση φυσικού αερίου σε νομισματικές μονάδες κατά τη δεύτερη περίοδο απόδοσης, σύμφωνα με τις τιμές του προμηθευτή φυσικού αερίου ανά περίοδο, υπολογίστηκε σε 14.136 €.

Συνεπώς, το σύνολο της εξοικονόμησης σε νομισματικές μονάδες, για το σύνολο της καταναλισκόμενης στο κτίριο της ΡΑΕ ενέργειας, έφθασε τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης τα 43.062 €, δηλαδή το 25% περίπου του συνολικού ετήσιου κόστους ενέργειας του κτιρίου.

Ο ειδικός δείκτης ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου της Αρχής διαμορφώθηκε, για τη 2η ετήσια περίοδο απόδοσης, στις 381 kWhth+el/m2.

Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, τα οποία υπερέβησαν τους ήδη φιλόδοξους στόχους που είχαν τεθεί, η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 676/2014 Απόφασή της, επικαιροποίησε/επαύξησε τους στόχους της ενεργειακής της πολιτικής, θέτοντας αυτή τη φορά ως στόχο να γίνει το κτίριο της Αρχής «Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (Nearly Zero-Energy Building)» έως το 2020,  με τη μείωση του ειδικού δείκτη ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε επίπεδα κάτω των 250 kWhth+el/m2».

 

energypress.gr

RELATED ARTICLES