Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΣε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση

SAVE ENERGY

Τέθηκε εκ νέου σήμερα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση. Το σχέδιο είχε τεθεί σε διαβούλευση και το Σεπτέμβριο του 2014, έκτοτε δεν κατατέθηκε στη Βουλή αλλά μεσολάβησε η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης το Φεβρουάριο και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την προηγούμενη εβδομάδα για παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή πρότεινε και ημερήσιο πρόστιμο ύψους 29.145,6 ευρώ εφόσον η χώρα μας καταδικαστεί από το Δικαστήριο και δεν έχει ενσωματωθεί ως τότε η Οδηγία.

Όπως σημειώνει στο εισαγωγικό σημείωμα ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης με το σχέδιο νόμου, καθορίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, καθώς επίσης και κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας ενώ καλεί τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν στη διαβούλευση με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

-Ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον οποίο η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου τελικής ενέργειας.
-Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού των κτιρίων του Δημοσίου προκειμένου να εκπληρωθούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
-Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια ή όταν αντικαθίσταται ο μετρητής.
– Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους.

Τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν:
α) μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας,
β) κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες, που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας,
γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών,
δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης,
ε) κατάρτιση και εκπαίδευση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει ως την προσεχή Τετάρτη, 1η Ιουλίου.

 

Πηγή: express.gr

RELATED ARTICLES