Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΣε διαβούλευση το Ν/Σ για τις δημόσιες συμβάσεις

Σε διαβούλευση το Ν/Σ για τις δημόσιες συμβάσεις

eng
Να πάρουν μέρος στη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων καλεί όλους τους φορείς του τεχνικού κλάδου ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός απευθύνεται στους τεχνικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων (ΤΕΕ, εργοληπτικές οργανώσεις, τεχνικούς και επιστημονικούς συλλόγους, ενώσεις και συλλογικότητες), όπως και το σύνολο του τεχνικού επιστημονικού κόσμου, ιδιώτες μηχανικούς και στελέχη των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών, και ζητά να συμμετάσχουν ενεργά και να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους στη διαβούλευση επί του νομοσχεδίου.

Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού έθεσαν από την Παρασκευή 11-3-2016 σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο μέρος του νέου σχεδίου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις για την προσαρμογή στην οδηγία 2014/24/ΕΕ, που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και προμηθειών.
Σε εφαρμογή του Ν.4336/2015 και του από 26-10-2015 σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπό διαβούλευση σ/ν κινείται στις εξής κατευθύνσεις:
– Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.
– Ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο, που ενσωματώνει πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο.
– Υιοθέτηση ενιαίων κανόνων (εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας) στον τομέα της ανάθεσης των συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών.
Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου προς διαβούλευση είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opengov.gr
Η διαβούλευση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαρτίου 2016. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες το Μέρος ΙΙ (προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του παραπάνω νομοσχεδίου, και εν συνεχεία το Μέρος ΙΙΙ (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και Μέρος ΙV (έννομη προστασία).
Πηγή: ered.gr
RELATED ARTICLES