Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΣεμινάρια Ελεγκτών Προσβασιμότητας

Σεμινάρια Ελεγκτών Προσβασιμότητας

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο την καταγραφή βελτιωτικών παρεμβάσεων προσβασιμότητας κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, το ΤΕΕ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Ελεγκτές Προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 1 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/121514/1435 (B’ 6010/25.11.2022), η παρακολούθησή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής των Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν αποκλειστικά διαδικτυακά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:
    1. Τρίτη 28/03/2023, ώρα 16:00
    2. Παρασκευή 31/03/2023, ώρα 10:00

Η διάρκειά τους υπολογίζεται σε 3 ώρες. Κάθε Ελεγκτής απαιτείται να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο. Σε περίπτωση κωλύματος τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θα υπάρξει δυνατότητα μεταγενέστερης ασύγχρονης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέχρι την 12η/04/2023.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου (σύγχρονη ή ασύγχρονη) απαιτείται η επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του σεμιναρίου μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας και η συμπλήρωση-επικαιροποίηση των στοιχείων των Ελεγκτών Προσβασιμότητας.

Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, οι Ελεγκτές Προσβασιμότητας θα πρέπει να εισέλθουν στο σεμινάριο έως και 15 λεπτά από την έναρξή του.

Η παρακολούθηση γίνεται χωρίς κόστος. Η είσοδος στο σεμινάριο γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών myTEE. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση του προγράμματος Zoom Client, η οποία μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας https://zoom.us/download

Περισσότερες πληροφορίες για την σύνδεση στα σεμινάρια μπορείτε να βρείτε εδώ: Οδηγίες Συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγγραφής Μηχανικών στο Μητρώο Ελεγκτών Προσβασιμότητας
Οι σύνδεσμοι εισόδου θα αποσταλούν στους Ελεγκτές μέσω e-mail την προηγούμενη του εκάστοτε σεμιναρίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

  1. Λίγα λόγια για τη Δράση “Να καταστήσουμε Προσβάσιμα σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα, τα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος”
    Λενούσα Χολέβα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ
  2. Βασικά στοιχεία σχεδιασμού προσβάσιμων κτιρίων
    Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων Προσβασιμότητας, Συνεργάτης ΕΣΑμεΑ
  3. Εφαρμογή διαχείρισης ελέγχων και καταχώρισης πορισμάτων Ελεγκτών Προσβασιμότητας
    Κλαίρη Δήμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΕΕ

Θα ακολουθήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, που θα υποβληθούν μέσω του προγράμματος Zoom Client.

Η σχετική νομοθεσία έχει αναρτηθεί στο πεδίο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και το πόρισμα του ελέγχου στο πεδίο ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ του Μητρώου Ελεγκτών Προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

RELATED ARTICLES