Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΣημαντικές ευκαιρίες για ένταξη έργων των δήμων στο Ε.Π. για το περιβάλλον...

Σημαντικές ευκαιρίες για ένταξη έργων των δήμων στο Ε.Π. για το περιβάλλον – Ποια έργα εντάσσονται

environment1

Σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-20, συνολικού προϋπολογισμού 611 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ενεργοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20» ανακοινώθηκαν χθες από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκης, τον υφυπουργό, Αλέξη Χαρίτση και τον αναπληρωτή υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη.

Ορισμένες από τις προσκλήσεις αυτές δίνουν την ευκαιρία σε δήμους να υλοποιήσουν  δράσεις τους που δεν μπόρεσαν το προηγούμενο διάστημα να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν, ιδιαίτερα οι μικροί δήμοι.

Οι προσκλήσεις που να ανακοινώθηκαν αφορούν σε δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, περιλαμβάνοντας έργα υψηλής σκοπιμότητας (διαχείριση στερεών αποβλήτων, υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων, έργα που αφορούν στις υποδομές και την ποιότητα του πόσιμου νερού), παρεμβάσεις με έντονη οικολογική διάσταση (διαχείριση περιοχών Natura), καθώς και έργα στον τομέα του τουρισμού, μέσα από την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου των περιοχών.

Ο υπουργός Οικονομίας Γ. Σταθάκης τόνισε ότι η   ολοκλήρωση της αξιολόγησης προσφέρει ώθηση στην οικονομία, με την εκκίνηση της συζήτησης για το χρέος, τη σταδιακή εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα. Σημείωσε πίσης ότι σημαντική υποστήριξη αναμένεται να προσφέρουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Σχέδιο Γιούνκερ.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δίνει, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση των δομών του κοινωνικού κράτους, στις θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, καθώς ζητούμενο δεν είναι απλά να υπάρξει ανάπτυξη αλλά τα οφέλη της να διαχυθούν δίκαια στην κοινωνία και να μην επιβαρυνθεί το φυσικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη μέριμνα για δράσεις μικρών δήμων
Ο υφυπουργός Οικονομίας Αλ.  Χαρίτσης δήλωσε πως ο στρατηγικός σχεδιασμός αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τομέα Περιβάλλοντος γίνεται με τέτοιους όρους ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σκοπιμότητας για τις τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα να αποφευχθούν στρεβλώσεις και λάθη του παρελθόντος.

«Υιοθετούμε τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους και έχουμε προχωρήσει σε εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση του προγράμματος», τόνισε.

«Έχουν περάσει 18 μήνες από την έγκρισή του προγράμματος για την περίοδο 2014-20. Στο διάστημα αυτό καταγράφουμε ποσοστό ενεργοποίησης 28% μέσω 20 ανοικτών προσκλήσεων. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το πρώτο 18μηνο της περιόδου 2007-13 ήταν ποσοστό ενεργοποίησης 15% μέσω 3 προσκλήσεων», προσέθεσε.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι ορισμένες από τις προσκλήσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες υλοποίησης στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Το προηγούμενο διάστημα αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν οι αδυναμίες πολλών δήμων της χώρας, όσον αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων δράσεων. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε στην έκδοση υπουργικής απόφασης για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρούς δήμους. Κίνηση που έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι οι εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π/Υ
Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
273.062.075
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (τομέας τουρισμού) 22.000.000
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας 41.000.000
Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000. 13.438.479
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ 1.000.000
 Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών 30.000.000
Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων 250.574
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 1.200.000
Επικαιροποιήσεις ΣΔΛΑΠ των υδατικών διαμερισμάτων στα οποία υπάγονται οι Περιφέρειες της Χώρας. 3.775.925
Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών 4.735.000
 Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 50.000
 Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα 8.000.000
 Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ 5.000.000
Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού 16.000.000
Έργα ύδρευσης 30.000.000
Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας 49.000.000
Ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Άξονα Προτεραιότητας 11 5.000.000
Πράσινη Γειτονιά 6.000.000
Ασωπός (μελέτες) 2.200.000
Μερικό Σύνολο 511.712.053
Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Β’ Προτεραιότητας Αττικής (εκχώρηση στο ΠΕΠ Αττικής) 150.000.000
Γενικό Σύνολο 661.712.053

Ορθολογική διανομή πόρων για έργα διαχείρισης απορριμμάτων

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης τόνισε ότι οι νέες οικονομικές κατευθύνσεις τείνουν να αντιμετωπίζουν την προστασία του περιβάλλοντος όχι ως κόστος, αλλά ως επένδυση. Ιδιαίτερα έπειτα από την πρόσφατη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν έναν από τους πρώτους πυλώνες επιχειρηματικότητας.
Ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε στα μεγάλα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας τα οποία υποβαθμίζονται, υπενθυμίζοντας ότι ενώ η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε περιοχές Natura στην Ευρώπη και, ενώ ο ετήσιος τζίρος από τη διαχείριση των περιοχών αυτών στην Ε.Ε ξεπερνάει τα 200 δισ. ευρώ τον χρόνο, η χώρα μας βρίσκεται σχεδόν έξω από αυτόν τον κύκλο εργασιών.

Το αίτημα των φορέων για 17,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση του δικτύου Natura της Ελλάδας, αποτελεί επένδυση και όχι μόνο κόστος προστασίας.
Σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων, ο αν. υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ορθολογική διανομή των πόρων, ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν με το ελάχιστο κόστος και με τη μέγιστη δυνατότητα αποτελέσματος.

Τέλος, ο κ. Τσιρώνης αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για την εξυγίανση του Ασωπού οι οποίες θα ενταχθούν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της περιοχής σχεδιάζεται να ακολουθηθεί από ένα επιχειρηματικό πάρκο με σύγχρονες και πράσινες υποδομές, προκειμένου να γίνει ξανά πόλος έλξης για τις επιχειρήσεις που τώρα φεύγουν.

 

localit.gr

RELATED ARTICLES