Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήUncategorizedΣτις 20 Φεβρουαρίου του 2015 θα γίνει η πρώτη δημοπρασία ενέργειας από...

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2015 θα γίνει η πρώτη δημοπρασία ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ

ΗΛΕνέργειαΣτις 20 Φεβρουαρίου του 2015 θα γίνει η πρώτη δημοπρασία ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που θέτει σε εφαρμογή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με στόχο την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος.

 

Η ΡΑΕ έθεσε σήμερα σε διαβούλευση (θα διαρκέσει ως τις 15 Σεπτεμβρίου) νέα πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς αυτής, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από τους φορείς της αγοράς επί της αρχικής πρότασης της Αρχής. Με την εφαρμογή της πρότασης, οι ανεξάρτητοι προμηθευτές θα αποκτήσουν πρόσβαση στις φθηνότερες πηγές ηλεκτροπαραγωγής (λιγνίτης και υδροηλεκτρικά) που σήμερα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η ΔΕΗ.

 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Αρχής, η τιμή πώλησης της ενέργειας θα προκύπτει από τη δημοπρασία αλλά θα ορίζεται τιμή εκκίνησης από τη ΡΑΕ. Οι δημοπρασίες θα αφορούν συνολικά το 30-35% της ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, ποσοστό που κατά τη ΡΑΕ εκτιμάται ότι είναι επαρκές, ώστε οι ανεξάρτητοι προμηθευτές να είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα «μίγμα καυσίμων» αντίστοιχου μέσου κόστους ενέργειας με αυτό του κυρίαρχου παίκτη της αγοράς (ΔΕΗ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τον ανταγωνιστούν ισοδύναμα στην αγορά λιανικής.

 

«Οι προμηθευτές, οι οποίοι θα αποκτούν δικαιώματα χρήσης των ρυθμιζόμενων προθεσμιακών προϊόντων, αναμένεται ότι θα μετακυλίουν το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση τους στους εγχώριους πελάτες λιανικής, στη βάση του προφίλ κατανάλωσης της κάθε κατηγορίας καταναλωτή, λαμβάνοντας υπ” όψη την υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά το επίπεδο των τιμολογίων λιανικής κάθε πελάτη και τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα δημιουργηθούν μεταξύ των προμηθευτών», αναφέρει στο κείμενο της διαβούλευσης η ΡΑΕ. «Εφ” όσον όλοι οι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά, αναμένεται ότι, λόγω του ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί τόσο μεταξύ των νέων προμηθευτών και της ΔΕΗ όσο και των ανεξάρτητων προμηθευτών μεταξύ τους, πρακτικά θα εκλείψουν οι περιπτώσεις όπου θα είναι δυνατή η αποκόμιση υπερκέρδους από τη χρήση των προϊόντων αυτών».

 

Στην ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποσκοπούν και οι ρυθμίσεις για τη δημιουργία της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ, με την απόσχιση και πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και αντίστοιχου μεριδίου στη λιανική.

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε συνδρομητές μόνον για συγκεκριμένη χρήση.

Πηγή: web.tee.gr

RELATED ARTICLES