Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΣυνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων

Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων

 

skoupidia

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίγλη Ζαππείου), στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. Το συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας τους. Επιπλέον, στοχεύει στην παρουσίαση άλλων εναλλακτικών μεθόδων και καινοτόμων προτάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες τεχνολογίες και προοπτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων. Κύριος στόχος της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου LIFE+ Reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται και χρηματοδοτείται το εν λόγω συνέδριο.

Το Έργο LIFE+ Reclaim ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο 2016, με βασικό αντικείμενο την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, για την εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, στη Χαλκιδική. Στόχος της μεθόδου εξόρυξης απορριμμάτων είναι ο διαχωρισμός των χρήσιμων υλικών και η παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων, εισάγοντας στοιχεία καινοτομίας από τη μεταλλευτική βιομηχανία και προτείνοντας μια νέα προσέγγιση στην αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Πληροφορίες και εγγραφές: www.erasmus.gr/ microsites/1091, τηλ.: 210- 6125027

 

Πηγή:tee.gr

RELATED ARTICLES