Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΝέαΣύνταξη με 21,6 έως 37 έτη ασφάλισης από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ

Σύνταξη με 21,6 έως 37 έτη ασφάλισης από ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ

tsmede3

Ευκαιρίες για να κλειδώσουν σύνταξη από 58,6 ετών οι γυναίκες και από τα 60,3 ετών οι άνδρες έχουν οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία των επιστημόνων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) και του ΟΑΕΕ, με προϋπόθεση να συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης (πραγματικά ή πλασματικά) ως το 2012. Όσοι συμπληρώνουν τα 35 έτη μετά το 2013 συνταξιοδοτούνται στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ, που συμπληρώνουν από 21,5 ως 25 έτη μέχρι το 2012, προβλέπεται έξοδος στη σύνταξη στα 60,61 και 62, εφόσον η ηλικία των 60 ετών και ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπλη- ρώθηκαν μέχρι το 2012. Αν η ηλικία των 60 ετών ή ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνονται μετά το 2013, τότε οδηγούνται για πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος.

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία μετά και τα νέα όρια ηλικίας, ισχύουν τα εξής:

1. ΕΤΑΑ-Γυναίκες:

Όσες συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 κατοχυρώνουν ως όριο ηλικίας το 58ο ή το 59ο έτος, θεμελιωμένο δικαίωμα έχουν όσες συμπλήρωσαν την ηλικία μέχρι τις 18/8/2015 και είχαν 36 ή 37 έτη συνολικά μέχρι αυτή την ημερομηνία. Όσες συμπληρώνουν τα 58 ή τα 59 μετά τις 19/8/2015 συνταξιοδοτούνται με τα νέα όρια ηλικίας ως εξής: – Ηλικία 58 ετών το 2016, σύνταξη στα 59, ηλικία 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6, ηλικία 58 το 2018, σύνταξη στα 60,2, ηλικία 58 το 2019, σύνταξη στα 60,6, ηλικία 58 το 2020, σύνταξη στα 61, ηλικία 58 το 2021, σύνταξη στα 61,6, ενώ με το 58ο έτος συμπληρωμένο το 2022 σύνταξη στα 62 και με 40 χρόνια ασφάλισης. – Ηλικία 59 ετών το 2016, σύνταξη στα 59,9, ηλικία 59 το 201 7, σύνταξη στα 60,2, ηλικία 59 το 2018, σύνταξη στα 60,6, ηλικία 59 το 2019, σύνταξη στα 60,11, ηλικία 59 το 2020, σύνταξη στα 61,3, ηλικία 59 το 2021, σύ- νταξη στα 61,8, ηλικία 59 το 2022, σύνταξη στα 62 με 40 έτη.

2. Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ και ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στον ΟΑΕΕ.

Κατοχυρώνουν το 60ό έτος για σύνταξη, εφόσον είχαν ως το 2012 35 έτη ασφάλισης και κατά περίπτωση 36 ή 37 στη συνταξιοδότησης. Όσοι είχαν συμπληρωμένο το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015, και 35 ως 37 έτη, βγαίνουν οποτεδήποτε στη σύνταξη. Όσοι συμπληρώνουν τα 60 από 19/8 μέχρι 31 /12/2015 βγαίνουν στα 60,3 μήνες, ενώ όσοι κλείνουν τα 60 από το 2016 ως το 2021 θα συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 60,6 ετών ως 61,11. Με το 60ό έτος το 2022 σύνταξη στα 62 με 40 έτη.

3. Σύνταξη με 21,5-25 έτη για γυναίκες στο ΕΤΑΑ.

Οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή 21 1/2 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ μέχρι 31/12/2010 βγαίνουν στη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας τους. Αν όμως συμπληρώνουν τα 60 μετά τις 1 9/8/201 5, τότε ακολουθούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας που αντιστοιχούν στο «60ό» έτος κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένες που κλείνουν τα 60 το 2016 θα πάρουν σύνταξη στα 61,9, όσες κλείνουν το 60ό έτος το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 63,6. Με το 60ό έτος το 201 9, το όριο για σύνταξη πάει στα 64,5, ενώ με το 60ό έτος να συμπληρώνεται το 2022, σύνταξη στα 67, εκτός και αν συμπληρώσουν νωρίτερα 40 χρόνια. Όσες έκλεισαν το 60ό έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και 22 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ βγαίνουν με σύνταξη στα 61 ή 62. Όσες συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά το 2013 θα πάρουν σύνταξη όταν γίνουν 67.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος/ tee.gr

RELATED ARTICLES