Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΝέαΤα 7 «πράσινα» επαγγέλματα με προοπτικές

Τα 7 «πράσινα» επαγγέλματα με προοπτικές

greenpagesAπασχόληση σε σύγχρονους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και η πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προσφέρουν τα «πράσινα επαγγέλματα».

Στην Ελλάδα με τα πολλά οικονομικά προβλήματα, ήδη αρκετοί νέοι βλέποντας το επαγγελματικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες απόφοιτοι άλλων γνωστικών αντικειμένων, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς τις «πράσινες θέσεις εργασίας», καθώς ειδικά στο εξωτερικό η ζήτηση είναι αυξανόμενη χρόνο με τον χρόνο, ενώ την επόμενη πενταετία υπολογίζεται ότι θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Σήμερα πάρα πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΙ προσφέρουν τέτοιες σπουδές τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό, ενώ η πρόσβαση σε πολλά τμήματα είναι αρκετά εύκολη, καθώς οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν πολλά μόρια. Οι νέοι σιγά σιγά μαθαίνουν για τις σπουδές που παρέχονται στην Ελλάδα αλλά και τους τομείς απασχόλησης. Τα πράσινα επαγγέλματα, σε γενικές γραμμές, σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας και τα οικοσυστήματα, την ορθολογική διαχείριση και τη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, τον περιορισμό της κατασπαταλησης του νερού, την ελάττωση παραγωγής αποβλήτων κ.ά.

Τα πράσινα επαγγέλματα αποτελούν είτε μετεξέλιξη ήδη υπαρχόντων επαγγελμάτων είτε εντελώς νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις, οι οποίες γεννιούνται από την ανάγκη για μία βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη.

Σπουδές

Η άσκηση πράσινων επαγγελμάτων, όπως και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν απαιτούν κάποιο συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν πλήθος πράσινων ειδικοτήτων. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ανωτάτων ανωτέρων σχολών μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής ανάπτυξης.

Τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχονται από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αρκετά και ανανεώνονται συνεχώς, ακολουθώντας όλες τις εξελίξεις της επιστήμης. Τέτοια προγράμματα, οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν αν ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Καποδιστριακού, του Πολυτεχνείου Κρήτης και πολλών άλλων.

Τα τμήματα που οδηγούν στα πράσινα επαγγέλματα εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε τομείς διαχείρισης των αποβλήτων, στην πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, έως τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις μεταφορές και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας

Τα “πράσινα” επαγγέλματα μπορούν να αναφέρονται και να καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας:

-Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση. Βιολογικά προϊόντα σε γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, παρεμβάσεις στη βιοποικιλότητα, ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων, διαχείριση οικοσυστημάτων και ειδικότερα δασών κ.ά.

-Βιομηχανία, κατασκευές. Κατασκευή ειδών και προϊόντων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, κατασκευή πράσινων κτιρίων, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων κ.ά,

-Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες. Εμπόριο και διακίνηση των πράσινων προϊόντων, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τη διακίνηση τους.

-Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχής συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα. Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη, εφαρμογές διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, διαδικασίες και μεθοδολογία πιστοποίησης, τρόποι προβολής, μέθοδοι επικοινωνίας, διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δεκάδες επαγγέλματα αναμένεται να γνωρίσουν ιδιαίτερη άνθηση στα επόμενα χρόνια, όπως ο γεωπόνος φυτικής παραγωγής, ο γεωργός των βιολογικών καλλιεργειών, ο γεωτεχνολόγος περιβαλλοντολόγος, ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος, ο ειδικός δασικής προστασίας, ο ειδικός γεωγραφικών συστημάτων, ο ελεγκτής επιθεωρητής περιβάλλοντος, ο έμπορος των βιολογικών αγορών, ο ξεναγός εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών, ο επόπτης φυσικού περιβάλλοντος, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος (και οι δύο στον βιολογικό τομέα), ο μηχανικός περιβάλλοντος, ο μηχανικός διαχείρισης φυσικών πόρων.

Ακόμη, θετικές είναι οι προοπτικές για τον περιβαλλοντολόγο, τον πωλητή βιολογικών τροφίμων, το στέλεχος εγκατάστασης διαχείρισης παρακολούθησης ΧΥΤΑ, το στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού, το στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, το στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων κ.λπ.

(Νικολίτσα Τρίγκα, Μιχάλης Νιβολιανίτης, Έθνος, 31/12/2014)

 

 

energypress.gr

RELATED ARTICLES