Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΤα Τεχνικά Επιμελητήρια Ελλάδας και Κύπρου υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάπτυξη

Τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ελλάδας και Κύπρου υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάπτυξη

teelogos

Τα Τεχνικά Επιμελητήρια Ελλάδας και Κύπρου υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάπτυξη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την ανεξάρτητη ανάπτυξη Ελλάδας και Κύπρου. Το Πρωτόκολλο υπήρξε αντικείμενο κοινής επεξεργασίας ανάμεσα στα δύο Επιμελητήρια κατά τους τελευταίους μήνες και έχει την άμεση προοπτική της δημιουργίας δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στα Τεχνικά Επιμελητήρια χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο τη συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΕΤΕΚ.

Το Πρωτόκολλο το οποίο υπεγράφη από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό και από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ Στ. Αχνιώτη, με την ευκαιρία της επίσκεψης της Αντιπροέδρου του ΤΕΕ καθηγήτριας του ΕΜΠ Τ. Μοροπούλου στην Κύπρο, στοχεύει να αναδείξει τη συνεργασία και καινοτομία ως συγκριτικά πλεονεκτήματα με τα οποία τα δύο Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλλουν στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Κύριοι τομείς συνεργασίας είναι η Ενέργεια, το Περιβάλλον, η Πολιτιστική Κληρονομιά, ο Τουρισμός, οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και η Στρατηγική Ανάπτυξη στην Έρευνα και Τεχνολογία. Αυτό το κέντρο διαδικτύωσης με κατάλληλη νομική και οικονομική υποστήριξη μπορεί να συντελέσει στην ανάδειξη Ελλάδας και Κύπρου ως πλατφόρμας δυναμικών επιχειρηματικών δράσεων και συμπράξεων Διηπειρωτικής συνεργασίας που θα συμβάλλει στη δυναμική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα.

Σχετικά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη. Μόνο αν αυξήσουμε τον παραγόμενο πλούτο, αν δημιουργήσουμε δουλειές και νέες θέσεις εργασίας, μπορούμε να υπερβούμε τα προβλήματα που μας τυραννούν. Η συνεργασία του ΤΕΕ με φορείς σε άλλες χώρες, την οποία σταθερά προάγουμε, είναι κλειδί για να υποστηρίξει μία τέτοια εξωστρεφή αναπτυξιακή πορεία. Μέσα από συνεργασίες και συνέργειες σε επιστημονικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό επίπεδο, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τα Τεχνικά Επιμελητήρια των δύο χωρών μας ξεκινούν να συνεργάζονται στενά. Ειδικά με Κύπρο, αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, στους τομείς που οι δύο χώρες μας έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Στηριζόμενοι πάντα στο αξιόλογο, καταρτισμένο και έμπειρο επιστημονικό μας προσωπικό, στους μηχανικούς της έρευνας, της καινοτομίας και της πράξης, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη των δύο χωρών μας.»

Η στρατηγική συνεργασία για την ανεξάρτητη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα για την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι και Μέλη της Ε.Ε., οι οποίες αξιοποιώντας, τόσο τη μεταξύ τους σχέση, όσο και τη συνεργασία τους με χώρες όπως το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλες, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην περιοχή. Συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η καινοτομία στην παραγωγή της οποίας πρωτοπορούν οι χώρες μας και ιδιαίτερα οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τα Ινστιτούτα Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά και από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τη βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Για αυτό και η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΤΕΕ και ΕΤΕΚ με στόχο τη Στρατηγική της Ανεξάρτητης Ανάπτυξης με Συνεργασία και Καινοτομία επικεντρώνεται στους θεματικούς τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, την έρευνα και καινοτομία.

 

Σκοποί της συνεργασίας αυτής είναι:

 1. Η εδραίωση συνεργασίας και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του ΤΕΕ και του ΕΤΕΚ, με στόχο την χάραξη από κοινού στρατηγικής για την ανεξάρτητη ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής καινοτομίας.
 2. Η προαγωγή των δραστηριοτήτων στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων του Πρωτόκολλου Συνεργασίας.
 3. Η αξιοποίηση των εμπειριών τους προς κοινό όφελος στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων του Πρωτόκολλου Συνεργασίας.
 4. Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος από τα μέλη στους τομείς συνεργασίας του Πρωτοκόλλου και με αναφορά στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Τομείς της συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων αποτελούν:

 1. Η ενέργεια

Η στρατηγική σημασία των ενεργειακών αποθεμάτων (υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο) συνιστά βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει ανάπτυξη προγραμμάτων κοινής δράσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, με συντονισμένες ενέργειες στη θέσπιση των ΑΟΖ και στην παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών για αναζήτηση, έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που περιλαμβάνουν την κατασκευή παραγωγικών γεωτρήσεων, θέματα μηχανικής των ταμιευτήρων και των γραμμών μεταφοράς, κτλ.

 1. Το Περιβάλλον

Το μοναδικό περιβάλλον των χωρών μας, φυσικό, δομημένο, πολιτιστικό, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί και η ιδιαίτερη τρωτότητά του στις συνθήκες της Μεσογείου με τους υψηλούς κινδύνους που το απειλούν, στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και των διενέξεων στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν μείζον διακύβευμα για την ανεξάρτητη ανάπτυξη των χωρών της περιοχής. Η καινοτομία που παράγεται στις χώρες μας και που έχει υψηλή προστιθέμενη αξία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη συνεργασία ΤΕΕ-ΕΤΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχευμένες κοινές δράσεις των δύο Επιμελητηρίων θα αφορούν: την ολοκληρωμένη και πρότυπη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων, θεσμικές και πολιτικές ρυθμίσεις για την ένταξη των έργων περιβάλλοντος στην Κυκλική Οικονομία και τη μόχλευση της σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στα αντικείμενα αυτά. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να υπογραμμίζουν τη θετική επίπτωση που μπορεί να έχει η συνεργασία των χωρών μας στην προστασία του περιβάλλοντος και να προβάλουν υποδειγματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε αυτό τον τομέα.

 1. Ο Τουρισμός και η Πολιτιστική Κληρονομιά

Η στρατηγική της ανεξάρτητης ανάπτυξης έχει πυλώνα την προσέλκυση εξωτερικών οικονομιών με έμφαση στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Η προσέλκυση αυτή μπορεί να στηριχθεί σε κοινές στρατηγικές προβολής των χωρών μας στο εξωτερικό και διαχείρισης του τουριστικού ρεύματος, με τρόπο που να ενισχύει τις εσωτερικές οικονομίες. Η ανατροφοδότηση των υποδομών και λειτουργιών της τουριστικής ανάπτυξης με την οργάνωση ΣΔΙΤ, αποτελεί προνομιακό αντικείμενο της τεχνικής ανάπτυξης με κατ’ εξοχήν και άμεση εμπλοκή των Μηχανικών. Η σύμπραξη των τουριστικών φορέων με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτιστικούς φορείς μπορεί να εντάξει την πολιτιστική κληρονομιά στην τουριστική διαδικασία και οικονομία, με τρόπο που αφενός μεν να αυξάνει την προστιθέμενη αξία της και αφετέρου να συμβάλλει στην προστασία και ανάπτυξή της σε μια αειφόρο διαδικασία. Το ΤΕΕ και το ΕΤΕΚ ως οι αρμόδιοι Τεχνικοί Σύμβουλοι της Πολιτείας κάθε χώρας στα θέματα της Ανάπτυξης μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά, τόσο στο στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων, όσο και στη λήψη αποφάσεων για πολιτικές και μέτρα που θα υλοποιούν αυτόν τον σχεδιασμό. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία: η ανάδειξη της ταυτότητας αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών τόπων, πόλεων και περιοχών αναφοράς, καθώς και η κατάλληλη προστασία και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (κανονιστικό πλαίσιο, ολοκληρωμένες διαγνωστικές μελέτες, συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας έργων, εφαρμογή κριτηρίων συμβατότητας, επιτελεστικότητας και αειφορίας και άλλα). Σε αυτό το πλαίσιο η ένταξη των ιστορικών κέντρων στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και η ουσιαστική εναρμόνιση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική κληρονομιά αυτών των κέντρων, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χάραξη στρατηγικής για την ενίσχυση των δημιουργικών οικονομιών, με έμφαση στην έννοια της ταυτότητας και της αειφορίας. Μέσα στο γενικό πλαίσιο των Πυλώνων στρατηγικής συνεργασίας ΤΕΕ-ΕΤΕΚ που τίθενται στο παρόν κείμενο, μπορούν να διερευνηθούν δυνατότητες και ευκαιρίες ανάληψης κοινών δράσεων αναφορικά με μνημεία, τοπία και περιοχές που αναδεικνύουν την κοινή θρησκευτική παράδοση των δύο λαών, ιδιαίτερα την χριστιανική παράδοση με τον πολύ-πολιτισμικό χαρακτήρα, καθώς και τον δια-θρησκευτικό διάλογο που ανοίγει με τους διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς   των χωρών αυτών. Οι νέες διαμορφούμενες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου δημιουργούν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης κοινών στρατηγικών προς την κατεύθυνση σεβασμού της διαφορετικότητας σε θέματα πολιτισμού και θρησκείας ανάμεσα στους λαούς των χωρών της περιοχής αυτής.

 1. Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η αυτόνομη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις χώρες μας, επιτρέπει την στοχοθέτηση να καταστούν η Ελλάδα και η Κύπρος κέντρο διαδικτύωσης και διηπειρωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ανάμεσα σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες. Το κέντρο αυτό διαδικτύωσης με κατάλληλη νομική και οικονομική υποστήριξη μπορεί να συντελέσει στην ανάδειξη Ελλάδας και Κύπρου ως Πλατφόρμες δυναμικών επιχειρηματικών δράσεων και συμπράξεων Διηπειρωτικής συνεργασίας (Συγχωνεύσεις, Αγοραπωλησίες, Συμπράξεις, ΣΔΙΤ) που θα συμμετέχουν στη δυναμική της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα.

 1. Η Έρευνα και η Καινοτομία

Η εφαρμογή της καινοτομίας που παράγουν οι χώρες μας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σχετικές αναπτυξιακές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται οι δίδυμες Πλατφόρμες που συνδέουν την επιχειρηματικότητα με την παραγόμενη έρευνα και καινοτομία στον τομέα των κατασκευών και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας στις δύο χώρες. Η στρατηγική της έρευνας με συντονισμένες δράσεις θα πρέπει να λάβει υπόψη, τις σχετικές καινοτόμες προτάσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δρομολογηθεί η προκήρυξη και άλλων κοινών δράσεων για συγκεκριμένες καινοτόμες εφαρμογές σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον και ο τουρισμός.

Με βάση το πρωτόκολλο, οι Μέθοδοι Επίτευξης Σκοπών θα είναι:

 1. Η θεσμοθέτηση συνεργασίας ΤΕΕ και ΕΤΕΚ.
 2. Η ανταλλαγή αποστολών μεταξύ των δύο μερών.
 3. Η ενίσχυση επαφών υπηρεσιακού προσωπικού των δύο μερών.
 4. Η δημιουργία κοινού ιστοχώρου στις ιστοσελίδες των δύο οργανισμών ΤΕΕ και ΕΤΕΚ για ανταλλαγή πληροφοριών και ανάρτηση κοινών ανακοινώσεων
 5. Η διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών διαλέξεων / ημερίδων / συνεδρίων.
 6. Ο προγραμματισμός ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων.
 7. Η διοργάνωση κοινών σεμιναρίων
 8. Η ενίσχυση κοινών δράσεων εξωστρέφειας για διαδικτύωση, ανάπτυξη clusters κ.α. με διπλό στόχο ώστε οι επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου να δραστηριοποιούνται και εκτός συνόρων, αλλά και οι χώρες να προσελκύουν επενδύσεις για την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
 9. Η ενίσχυση συνεργασίας στα πλαίσια ευρωπαϊκών και διεθνών εκπροσωπήσεων.
 10. Η ανταλλαγή γνώσης και ενημέρωσης για σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες και από κοινού υποστήριξη της διάχυσης των αποτελεσμάτων του
RELATED ARTICLES