06/04/2023

Τίτλος: «Αναζήτηση Διαθεσιμότητας αεροφωτογραφιών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (eshop) του Ελληνικού Κτηματολογίου»

Εισηγητής : κ. Σπύρος Kαγγελάρης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Προϊόντων και Υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αρχείο παρουσίασης pdf

04/05/2023

Τίτλος: «Ολοκληρωμένο περιβάλλον διασφάλισης ποιότητας στη σύνθεση χάρτη»

Εισηγητής : κ. Ιωάννης Καββάδας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός – Μηχανικός Γεωπληροφορικής, MSc, PhD, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αρχείο παρουσίασης pdf

15/05/2023

Τίτλος : «Διαδικτυακές υπηρεσίες θέασης ψηφιακών χαρτών του Ελληνικού Κτηματολογίου»

Εισηγητής : κ. Παν. Λολώνης,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωχωρικών Πληροφοριών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αρχείο παρουσίασης pdf