Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΤαύτιση απόψεων ΣΠΕΦ με τη νέα διοίκηση της ΡΑΕ

Ταύτιση απόψεων ΣΠΕΦ με τη νέα διοίκηση της ΡΑΕ

FB3Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 διεξήχθη συνάντηση στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μεταξύ τη νέα διοίκηση της Αρχής και συγκεκριμένα των κ.κ. Ν. Μπουλαξή – Προέδρου, Σ. Μανωλκίδη – Αντιπροέδρου και Δ. Παπαχρήστου από το επιστημονικό προσωπικό, και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), εκπροσωπούμενου από τους κ.κ. Σ. Λουμάκη – Πρόεδρο, Λ. Λαλιώτη – Ταμία και Γ. Δρόσο – Μέλος Δ.Σ.

Η συνάντηση, την οποία είχε αιτηθεί ο ΣΠΕΦ με επιστολή του από 9 Ιουνίου 2015 στη βάση αναλυτικής θεματολογίας σε συνέχεια του διορισμού της νέας διοίκησης της Αρχής, διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα ενώ κατόπιν της εκτενούς συζήτησης και εμβάθυνσης επί της τεθείσας θεματολογίας που ακολούθησε, διαπιστώθηκε σύμπτωση απόψεων αλλά και βούληση από την πλευρά της Αρχής για την ορθολογική διευθέτηση των ζητημάτων.  Κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου η οπτική της νέας διοίκησης της ΡΑΕ αποτελεί ικανή παρακαταθήκη για την μακροπρόθεσμη ευστάθεια της αγοράς.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή του ΣΠΕΦ προς τη ΡΑΕ:

Προς:
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα

Υπ’ όψη : Προέδρου κου Ν. Μπουλαξή

Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή ανάληψης καθηκόντων και προτεραιότητες

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως νέου Προέδρου της ΡΑΕ και να σας ευχηθούμε γόνιμη θητεία, όπως άλλωστε και στα υπόλοιπα μέλη της Ολομέλειας.  Η 15ετής θητεία σας στην Ρυθμιστική Αρχή και η βαθειά γνώση που αυτό φυσιολογικά συνεπάγεται, εκτιμούμε πως μπορεί να εγγυηθεί την ευστάθεια των στο εξής απαιτούμενων ρυθμιστικών επιλογών όσο και της αγοράς ηλεκτρισμού ευρύτερα.

Παρακολουθώντας την ακρόαση σας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιτρέψτε μας επί τη ευκαιρία να χαιρετήσουμε τις προτεραιότητες που θέσατε και να τις κωδικοποιήσουμε συμφώνως και με την οπτική μας ως εξής:

•    Υφίσταται ανάγκη εκπόνησης μακρόπνοου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού με τεχνικοοικονομικά κριτήρια προσαρμοσμένα στο προφίλ και στις τάσεις της εγχώριας αγοράς.  Με αυτό τον τρόπο οι ακολουθούμενες πολιτικές δεν θα είναι πλέον εύκολο να καθοδηγούνται από εγχώρια αλλά και έξωθεν φερόμενα ή υποχρεωτικώς τιθέμενα κοντόφθαλμα ή επιζήμια προς την χώρα συμφέροντα.

•    Το άνοιγμα της λιανικής είτε μέσω του ΝΟΜΕ είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου σχήματος επιλεγεί από την Πολιτεία, οφείλει απολύτως να διασφαλίζει πως δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα ανάλογα των Energa και Hellas Power σε βάρος κανενός συμμετέχοντα στην αγορά.  Το κίνητρο της μείωσης του κόστους που εκτιμάται πως θα προέκυπτε από τον όποιο περαιτέρω ανταγωνισμό στην λιανική, δεν μπορεί επ’ ουδενί να στηρίζεται στην δομική επισφάλεια των συναλλαγών.  Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, επίταση του ανταγωνισμού στην λιανική μέσω πανσπερμίας νέων εταιρειών στις οποίες επιπλέον θα δίνεται πρόσβαση σε φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή ώστε να μπορούν να αποσπάσουν ευκολότερα μερίδιο λιανικής χωρίς όμως επαρκείς οικονομικές δεσμεύσεις και για τον υπόλοιπο ηλεκτρισμό που απορροφούν από το σύστημα και που παράγουν οι λοιποί παραγωγοί συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ, είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε νέα φούσκα στην Προμήθεια ανάλογη αυτής του 2011 – 2012 και των καταστροφικών συνεπειών που κατόπιν επέφερε.  Όλοι οι συμμετέχοντες παραγωγοί συμβατικοί ή ΑΠΕ πρέπει ταμειακά να απολαμβάνουν σύμμετρη μεταχείριση και εγγυήσεις για την αποπληρωμή της παραγωγής που διοχετεύουν στο σύστημα.  Είναι αδιανόητο μέσω λογιστικών και διαχειριστικών μηχανισμών να διοχετεύεται η επισφάλεια της Προμήθειας επιλεκτικά στις ΑΠΕ.

•    Άμεσα εκπόνηση και συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου μηχανισμών υποστήριξης των νέων έργων ΑΠΕ στην βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ, όπως ισχύουν ήδη από τον Ιούλιο του 2014 με έναρξη εφαρμογής στα νέα έργα από την 1/1/16.  Το θέμα αφορά στην ελαστικοποίηση των προσφερόμενων κινήτρων ανάπτυξης τους, αποτέλεσμα αφενός της ωρίμανσης των ανανεώσιμων τεχνολογιών και αφετέρου στην αποτελεσματική διαχείριση του ρυθμιστικού κινδύνου.  Η μακροχρόνια ύφεση στην κατανάλωση σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη της εγκατεστημένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος τα προηγούμενα χρόνια καθιστά ακατάλληλη την συνέχιση του παλαιού μοντέλου σε νέες στο εξής επενδύσεις.  Ο τρόπος για την ανάληψη του ρυθμιστικού αυτού κινδύνου για τις νέες κάθε φορά επενδύσεις ΑΠΕ δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την έγκαιρη σηματοδότηση των επενδυτών επί των επικρατούντων συνθηκών της αγοράς, μέσω ελαστικών μηχανισμών αποζημίωσης της παραγωγής και από ένα μέγεθος επενδύσεων και πάνω (όπου δύναται δηλαδή να υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα) ελαστικότητα στην ένταξη στην αγορά.  Αναδρομικές αρνητικές «εκπλήξεις» σε θεσμικά εύρυθμα λειτουργούσες αγορές δεν είναι ορθό να υπάρχουν, οπότε για τα νέα κάθε φορά έργα η όποια ελαστικότητα στους μηχανισμούς αποζημίωσης (λ.χ. Cap επιδοτήσεων, μοντέλο feed in premium, auctions, απευθείας συμμετοχή στην κατανεμόμενη αγορά κ.α.) και απορρόφησης της παραγωγής (λ.χ επιλεκτική διακοψιμότητα στην βάση του μοντέλου last-in first-out, απευθείας συμμετοχή στην κατανεμόμενη αγορά), οφείλει να είναι πλήρως εν γνώσει τους, αποτυπωμένη στο θεσμικό πλαίσιο και στις συμβάσεις σύνδεσης και λειτουργίας τους και βεβαίως τεχνικά εφικτή να υλοποιηθεί.

•    Επίλυση του προβλήματος της πλασματικής υπερτίμησης του ΕΤΜΕΑΡ ένεκα του κανιβαλισμού των τιμών χονδρικής (Merit Order Effect) και της εξ’ αυτού άδικης δυσφήμισης των ΑΠΕ στους καταναλωτές.  Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε τόσο στο πρόσφατο σαράντα επτά σελίδων κείμενο-πρόταση της Κυβέρνησης προς τους δανειστές όσο και στην προγραμματική σας ομιλία στην Βουλή, πως το θέμα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί επίσημη προτεραιότητα και δέσμευση.  Για εμάς, όπως πολλάκις έχουμε γράψει, αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα αυτό αλλά και η εγγενής αρχιτεκτονική αστάθεια που εξ’ αυτού προκαλείται στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, η αγορά των ανανεώσιμων είναι καταδικασμένη σε πλήρη ακινησία.

•    Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα προς την οριστική λύση και υπό την φυσική έννοια της ηλεκτροπαραγωγής ως επίσπευσης της κίνησης των προϋφιστάμενων στο δίκτυο ηλεκτρονίων από κοινού και αδιαίρετα από συμβατικές και ΑΠΕ μονάδες σε εναλλασσόμενο και συμπληρωματικό κάθε στιγμή του πραγματικού χρόνου μίγμα και με ποικίλο αντίτιμο, έχουμε προτείνει την ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος της Προμήθειας, αφού εν τοις πράγμασι δεν αντιπροσωπεύει τίποτα περισσότερο από πραγματικό κόστος ρεύματος.  Η πρακτική άλλωστε αυτή, δηλαδή της ενσωμάτωσης στο κόστος της Προμήθειας ρυθμιζόμενων εκτός ΗΕΠ χρεώσεων για ρεύμα ή για ισχύ έχει για χρόνια ακολουθηθεί υπέρ των συμβατικών παραγωγών μέσω της ενσωμάτωσης του κόστους του ΜΑΜΚ αλλά και των ΑΔΙ στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων της Προμήθειας.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως ο Σύνδεσμος μας, ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επιχειρηματικός φορέας εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά Πανελλαδικά, προτίθεται να συνδράμει με τεκμηριωμένο τρόπο κάθε θετική σας πρωτοβουλία.

Υπό το φως αυτό παρακαλούμε όπως σε χρόνο που εσείς θεωρείτε κατάλληλο, μας ορίσετε σύντομα συνάντηση μαζί σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

 

Πηγή: agronews.gr

RELATED ARTICLES