Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΝέαTEE: Αντισυνταγματική ρύθμιση για Κολλέγια - κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους ...

TEE: Αντισυνταγματική ρύθμιση για Κολλέγια – κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους μηχανικούς

TEEΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΕΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΕΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας και ψηφίστηκε στη  Βουλή, ως τροπολογία -προσθήκη στο Νόμο για την Έρευνα, προκειμένου να διευρύνει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων  είναι αντισυνταγματική, κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους  μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Παιδεία.

Το ΤΕΕ, με απόφαση της Διοικούσας  Επιτροπής του,  αναλαμβάνει κοινές πρωτοβουλίες και συντονίζει τη δράση του με τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, ενώ καταθέτει  προσφυγή,  ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών καθώς και των Ευρωπαϊκών Διοικητικών Οργάνων, για να ακυρωθεί η νέα  ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, που εξυπηρετεί φωτογραφικά εγχώρια αλλά και υπερατλαντικά συμφέροντα, εμπορευματοποίησης της Παιδείας. Ταυτοχρόνως το ΤΕΕ  επαναβεβαιώνει την απόφαση της τακτικής συνεδρίασης της ΔΕ ΤΕΕ 25/15-10-2014 για τις βασικές  αρχές δραστηριοτήτων και επαγγελματικών  δικαιωμάτων των μηχανικών  και  καλεί  την Πολιτεία να αναγνωρίσει, μετά από την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, τα αναβαθμισμένα και με πλήρη επάρκεια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα,  που αποκτούν οι διπλωματούχοι μηχανικοί, του ΕΜΠ και των άλλων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων.

Το υπουργείο Παιδείας, στην αιτιολογική έκθεση, της τροπολογίας, με την οποία διευρύνει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων αναφέρει ότι:  «Με το άρθρο 49 του πρόσφατου Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας δύο ακόμη κατηγοριών τίτλων σπουδών: α) τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με Κολέγια του Ν. 3696/2008, και δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης. Η ρύθμιση αυτή δεν περιέλαβε τα πρώτα πτυχία τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, τα οποία απονέμουν κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, βάσει προγραμμάτων σπουδών που επίσης έχουν πιστοποίηση από τους ίδιους Διεθνείς Οργανισμούς». Με την παρούσα ρύθμιση: «Η διεύρυνση του ορισμού των κολλεγίων ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά και όσα παρέχουν όχι μόνο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών που έχουν πιστοποίηση από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς και αφετέρου με την ανάθεση στο ΣΑΕΠ της αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και των εν λόγω πτυχίων καλύπτει το κενό που είχε δημιουργηθεί».

Το ΤΕΕ αξιολογώντας το σκεπτικό της νέας νομοθετικής ακροβασίας του υπουργείου Παιδείας επισημαίνει ότι : Παραβιάζεται ευθέως και κατάφωρα το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αναγνωρίζονται  στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ακαδημαϊκοί τίτλοι, που δίνονται απευθείας από ιδιωτικά κολλέγια. Συμπεριλαμβάνονται ιδιωτικά κολλέγια, χωρίς καν την ενδιάμεση συμφωνία δικαιόχρησης με ξένα πανεπιστήμια. Αρκεί η πιστοποίηση ιδιωτικού κολλεγίου από διεθνείς οργανισμούς, που δεν είναι πανεπιστήμια αλλά φορείς που λειτουργούν με ιδιωτικά κριτήρια και ελέγχονται για την αξιοπιστία και τα κίνητρα τους, για να αναγνωρίζονται  ως Master τίτλοι,  που δίνει ένα Κολέγιο με πρόσθετες σπουδές τριών ετών, που δίνει ένα κολεγιακό Βachelor. Αυτά προωθούνται, όταν η Πολιτεία, εμπαίζοντας τους έλληνες διπλωματούχους μηχανικούς δεν αναγνωρίζει το Δίπλωμα των ενιαίων 5-ετών Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, υψηλότατου επιπέδου σπουδών, με διεθνή αναγνώριση και περγαμηνές. Αντίθετα συνεχίζει  την προκλητική πολιτική εύνοιας των ευκαιριακών ιδιωτικών σπουδών και πριμοδότησης της ανυποληψίας τους, με διαρκείς μεθοδεύσεις απαξίωσης και ισοπέδωσης της δημόσιας Παιδείας.

Το ΤΕΕ καταγγέλλει ότι με την πράξη αυτή ολοκληρώνεται το διατεταγμένο σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της Ανώτατης  Εκπαίδευσης. Έργο που ξεκίνησε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229/19-11-2012) με την οποία αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά σπουδών των Κολεγίων ως ισοδύναμα με τους τίτλους της Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ελληνικού Συστήματος τυπικής εκπαίδευσης. Κλιμακώθηκε με τις διατάξεις του πολυνόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». Και κορυφώθηκε με την ισοτίμηση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με τα Διπλώματα ΤΕΙ, Πανεπιστημίων και των 5-ετών Προγραμμάτων Σπουδών των μηχανικών στο 6ο επίπεδο της 8-βάθμιας κλίμακας του Πλαισίου Προσόντων.

 

 

Το ΤΕΕ δηλώνει  αντίθετο στο συνολικό αυτό εγχείρημα το οποίο απορρυθμίζει και το Επάγγελμα και την Παιδεία του Μηχανικού, επισημαίνοντας επιπροσθέτως ότι:

•Θίγει το δημόσιο και ιδιωτικό συμφέρον σε όλα τα πεδία όπου συντελείται η τεχνική ανάπτυξη της χώρας, καθώς δεν διασφαλίζεται η ποιότητα, η οικονομία, η αισθητική, η περιβαλλοντική και ενεργειακή διάσταση, και κυρίως η ασφάλεια των δημόσιων και ιδιωτικών έργων,

•Ανατρέπει τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες, καθώς εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των πτυχιούχων των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλεγίων, και άλλων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης.

•Απαξιώνει τα διπλώματα των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, καθώς αποσυνδέει την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.

Το ΤΕΕ τονίζει για άλλη μία φορά,  προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση αυτή είναι αντισυνταγματική και κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους μηχανικούς και επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ακυρωθεί και να μην εφαρμοστεί στην πράξη.

 

Πηγή:tee.gr

RELATED ARTICLES