Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΤΕΕ: «Οι μηχανικοί να ορίζονται Προϊστάμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες»

ΤΕΕ: «Οι μηχανικοί να ορίζονται Προϊστάμενοι στις Δασικές Υπηρεσίες»

Επιστολές του ΤΕΕ και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το ΥΠΕΝ για τις θέσεις ευθύνης Μηχανικών στις Δασικές Υπηρεσίες.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα (ΤΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) ζητούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα και τον υπηρεσιακό γραμματέα Ν. Μιχαλόπουλο να προβούν «στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύννομη διάρθρωση των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, παρέχοντας στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών το δικαίωμα να οριστούν ως Προϊστάμενοι στα Τμήματα των Δασικών Υπηρεσιών».

Στην επιστολή του ΤΕΕ επισημαίνεται ότι «στο ισχύον Οργανόγραμμα του Υπουργείου, στο άρθρο 26Β του ΠΔ 132/2017 όπως ισχύει, περιγράφεται η διάρθρωση των οργανικών μονάδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) χωρίς να αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Τμήματος, χωρίς να αναφέρονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους και αφήνοντας εκτεθειμένους τους Υπαλλήλους σας που ανήκουν στο κλάδο ΠΕ Μηχανικών που προέρχονται από τις πρώην Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

«Ενδεικτικό της παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών αποτελεί το ότι, υπό το προϊσχύον καθεστώς, είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δασοπόνων όχι όμως υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικοί, δεδομένου του γεγονότος ότι και οι αρμοδιότητες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα ενέπιπταν απολύτως στο γνωστικό και επιστημονικό αντικείμενο της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών», υποστηρίζει το ΤΕΕ.

– Επιστολή του ΤΕΕ

– Επιστολή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

 

dasarxeio.com

RELATED ARTICLES